> Suprasti > kryptingai kurti > keistis

Sveiki

Esame KŪRYBINĖS JUNGTYS – kūrėjų bendruomenė, kurią vienija siekis, kad mūsų visuomenė būtų kūrybinga, atvira ir besimokanti.

Sužinoti daugiau

Esminis klausimas, kurį keliame – kaip padaryti, kad kūrybingumas veiktų praktiškai? Kaip pasiekti, kad kultūra ir mokymasis darytų mūsų visuomenę atvirą pasauliui ir vieni kitiems, kuriančią ir mąstančią?

Mūsų veikla

Mūsų veikla apima tęstines mokymosi ir inovacijų diegimo programas, mokymus, konsultacijas, tyrimus, žmogiškųjų, institucinių ir finansinių išteklių sutelkimą svarbiems tarpdisciplininiams projektams.

Mokykloms

Padedame kurti aktualų, įtraukiantį, tyrinėjimu ir kūryba pagrįstą ugdymo procesą, spręsti mokymosi iššūkius, ugdyti kritinį mąstymą, kūrybingumą, skatinti lyderystę.

Plačiau

Kultūros organizacijoms

Padedame stiprinti gebėjimus geriau suprasti savo auditoriją, gerinti jos patirtį, skatinti aktualių, auditoriją įtraukiančių kultūrinių patirčių kūrimą.

Plačiau

Kūrėjams

Mokomės vieni iš kitų ir nuolat tobulėjame, mankštindami savo kūrybiškumą, keldami klausimus, atverdami naujus požiūrio taškus.

Plačiau
Bendruomenė

Esame KŪRYBINĖS JUNGTYS – bendruomenė, vienijanti apie 100 įvairių kūrybinių profesijų atstovų.

Susibūrėme draugėn, nes mums svarbu ugdyti visuomenės kūrybingumą. Tai darome inicijuodami kūrybines partnerystes su mokyklomis ir kultūros organizacijomis, kurių metu gimsta naujos kūrybiško mokymosi praktikos, inovacijos ir gerieji pokyčiai.

Sužinoti daugiau