Tyrinėjimo meno atvejai

MOKYKLĄ KURIAME PATYS: Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija

Kaip didinti klasės bendrystę, padėti mokiniams apsispręsti dėl tolesnio kryptingo mokymosi, dalykų pasirinkimo? Kaip sukurti įtraukiančią, šiuolaikišką integruotą pamoką?

Plačiau

PADĖTI VIENI KITIEMS: Vilniaus „Taikos“ progimnazija

Kaip lengviau bendradarbiauti ir daugiau padėti vieni kitiems? Kaip lavinti mokytojų vaizduotę, bendradarbiaujant kurti integruotas pamokas?

Plačiau

KAIP VALDYTI EMOCIJAS? Visagino „Atgimimo” gimnazija

Kaip valdyti emocijas? Kaip prasmingai pamokų metu naudorti refleksiją?

Plačiau

MOKOMĖS BENDRUOMENĖJE: 2021-2022 mokslo metai

Video ir audio pasakojimai apie tai, kaip mokytojams, mokiniams ir kūrėjams sekėsi 2021-2022 mokslo metais „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje" projekte.

Plačiau

MOKYTOJOS – APLINKOS TYRINĖTOJOS: Vilniaus „Žaros“ gimnazija

Kaip kurti glaudesnį ryšį tarp pradinės ir vidurinės mokyklų, tarp skirtingo amžiaus moksleivių? Kaip į ugdymo procesą ir mokymo programą įtraukti …

Plačiau

BENDRO TIKSLO SVARBA: Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla

Kaip bendras tikslas gali plėsti mūsų vaizduotės ribas? Kaip kurti tiek mokiniams, tiek mokytojams įdomias pamokas? Kaip išnaudoti įvarias, už …

Plačiau

HELP LIGHT: Vilniaus „Senvagės“ gimnazija

Kaip kurti įdomias ir įtraukias pamokas, kūrybiškiau žvelgti į mokymo procesą? Kaip stiprinti ir ugdyti komunikacijos įgudžius, ypač mokant nuotoliu?

Plačiau

NAKTIS MUZIEJUJE: Klaipėdos Liudviko Stulpino ir „Gabijos“ progimnazijos

Kaip efektyviai pamokų metu taikyti refleksiją? Kaip sukurti bendradarbiavimu pagrįstus integruotų pamokų modelius bei juos taikyti pamokose?

Plačiau

DIDYSIS DEBATŲ RENGINYS: Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija

Kaip pasiekti norimų pokyčių mokykloje? Kaip kurti ir vesti įtraukiančias bei įdomias integruotas pamokas? Kaip stiprinti bendradarbiavimo įgūdžius?

Plačiau

MOKYTOJŲ KLUBAS – unikali profesinio tobulėjimo erdvė

Apie unikalų profesinio tobulėjimo būdą - Mokytojų klubą, kuriame mokytojai drauge tyrinėja, kuria, dalijasi patirtimi ir stiprėja kaip komanda

Plačiau
1 2