DIDYSIS DEBATŲ RENGINYS: Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijaVieta

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija

Laikotarpis

2020 m. spalis – 2021 m. kovas

Projekto komanda

8 skirtingų dalykų mokytojai ir 23 6-tos klasės moksleiviai,

KŪRYBINIŲ JUNGČIŲ praktikai: Indrė Kupstienė ir Lukas Kulikauskas

Moksleivių iššūkiai

Kaip pasiekti norimų pokyčių mokykloje?

Mokytojų ir administracijos iššūkiai

Kaip kurti ir vesti įtraukiančias bei įdomias integruotas pamokas?
Kaip stiprinti bendradarbiavimo įgūdžius?

Projekto metu siekėme

pasitelkę debatų temą padėti moksleiviams lavinti kritinį mąstymą, formuoti savo argumentuotą nuomonę bei ją drąsiai išsakyti;

per įvairias grupines veiklas stiprinti mokinių bendradarbiavimo įgūdžius, sukurti vieningą, draugišką klasę;

tyrinėti skirtumus tarp fakto ir nuomonės bei lavinti mokinių gebėjimą pagarbiai ir empatiškai dalyvauti dialoge;

padėti mokytojams susidoroti su nuotolinio mokymo iššūkiais, susipažinti ir prisijaukinti įvairius virtualaus mokymo priemones, tarp jų atrasti mėgstamiausias bei drąsiai jomis naudotis, kuriant įtraukiančias pamokas;

stiprinti ryšį tarp mokytojų, kolegialumą, skatinti bendradarbiavimą bei suteikti naujas priemones vesti integruotas pamokas.

Kaip mokiniai ugdė XXI a. gebėjimus?

Mokiniai, drauge su „Kūrybinių jungčių” praktikais ir mokytojais, organizavo „Didįjį debatų renginį”, į kurį buvo įtraukti visų šeštų klasių mokiniai, mokyklos mokytojai bei vadovybė, ir svečiai: Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, edukologė, švietimo specialistė ir seimo narė prof. Vilija Targamadzė, profesionali debatininkė Gedminė Račkienė, mokyklos „Forvardas” mokytojai, mokiniai, bei kiti svečiai.

Debatai projekte buvo pasitelkti kaip ugdymo priemonė, padedanti mokiniams ugdyti kritinį mąstymą, išgirsti ir priimti kito nuomonę, atskirti faktus nuo nuomonės bei pagarbiai dalyvauti dialoge.

Per dorinio ugdymo pamokas mokiniai susipažino su pagarbos, tolerancijos bei bendradarbiavimo verte. O per integruotas istorijos ir anglų kalbos pamokas gilinosi į debatų istoriją, mokėsi debatų kultūros, taisyklių, kėlė temas, kuriomis norėtų diskutuoti su mokyklos bendruomene. Į svečius pasikvietę profesionalę debatininkę Gedminę Račkienę, mokėsidiskutuoti tarpusavyje ir rengėsi baigiamajam renginiui.

Mokiniai renginiui patys rinko įdomias ir aktualias temas, kūrėplakatus bei palaikymo šūkius. Renginiui buvo pasirinktos trys temos: 1) telefonų naudojimas per pamokas (už/prieš), 2) uniformos prieš kasdienę aprangą (ši diskusijos dalis vyko anglų kalba) ir 3) ar reikia daugiau renginių pamokų metu?

Debatai vaikams buvo labai naudinga pilietiškumo ir pasitikėjimo savimi pamoka. Mokiniai suprato, kad jų balsas gali būti išgirstas, o kai reikėjo dėstyti argumentus mokyklos direktorei, Trakų rajono merei ar Seimo narei, jie pasisėmė tokio reikalingo pasitikėjimo savimi, ko nebūtų pavykę įprastų nuotolinių pamokų metu“ (Darius Dumčius, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos mokytojas)

Kaip mokytojai tyrinėjo naujus mokymosi metodus?

Mokytojai kūrybingumą, bendradarbiavimo įgūdžius bei mokymo metodiką lavino suburtame „Mokytojų klube“. 

Kadangi projektas vyko karantino metu, perėjus prie nuotolinio mokymo, mokytojams buvo itin aktualu susipažinti ir išbandyti skirtingas nuotolinio mokymo programas, išmokti jas produktyviai naudoti pamokų metu. 

Daug dėmesio buvo skirta ir integruotų pamokų rengimui ir įgyvendinimui. Tai, dirbant nuotoliu,tapo puikia proga mokytojams daugiau bendrauti su savo kolegomis, bendradarbiauti bei pajusti bendrystės jausmą. 

Kokie mokinių įspūdžiai ir reakcijos?

 

„Labiau pasitikiu savimi, nebijau išreikšti savo nuomonės, atsirado didesnė pagarba bendraamžiams, nebijau būti savimi.“

Kokie mokytojų įspūdžiai ir patirtys?

 

„Kolegas pamačiau iš kitos pusės. Sužinojau, kuo jie domisi.“