Ryšio kūrimas

Plačiau

RYŠIO KŪRIMAS – tęstinė 2016-2022 metais asociacijos „Kūrybinės jungtys” plėtota programa, skirta darbui su dienos centrus lankančiais vaikais ir jaunimu. Šios programos tikslas – ugdyti socialines rizikas patiriančių vaikų kūrybingumą, gebėjimą dirbti komandoje, kritinį mąstymą ir padėti jiems kurti prasmingus ryšius su savimi ir aplinka. Taip pat stiprinamos ir dienos centrų darbuotojų bei savanorių profesinės kompetencijos, suteikiamos galimybės papildyti savo žinias kūrybiškai dirbant su vaikais.

Vaikams padedame

Per bendrą kūrybinį procesą patirti artimesnį ryšį su kitais bendruomenės nariais, pajusti ir vertinti kiekvieno unikalumą, stiprinti bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžius. Siekiame sukurti erdvę, kurioje vaikai nebijotų atsiverti, priimti tiek save, tiek kitus su pagarba, nebijotų klysti, eksperimentuoti, mąstyti atvirai ir kūrybingai.

Darbuotojams ir savanoriams padedame

Stiprinti komandinius ryšius, komunikacijas bei bendradarbiavimo įgūdžius, praplėsti savo darbo metodiką naujomis kūrybiškomis priemonėmis. Suteikiame galimybę į savo darbą pažiūrėti naujai, kūrybingai, atsisakyti nusistovėjusių mąstymo klišių ir išankstinių nuomonių.

Kaip vyksta programa?

Kiekviename vaikų dienos centre projektas yra įgyvendinamas unikaliai.

Su kiekvieno dienos centro vaikais ir kolektyvu dirba vienas arba du kuriantys įvairių sričių praktikai, kurie programą pritaiko pagal konkrečios dienos centro vaikų ir bendruomenės situaciją, norus, iššūkius, sumanymus ir idėjas. Ištyrinėję esamą situaciją, kuriantys praktikas ieško tokio veiklos modelio, kuris būtų aktualus, prasmingas, įtraukiantis ir įkvepiantis visus projekto dalyvius. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų nuomonei ir idėjoms, siekiant, kad vaikai pasijustų aktyviais proceso dalyviais, kūrėjais, gautų galimybę spręsti patys.

Praktiniai įrankiai

Leidinys „RYŠIO KŪRIMAS. Gerosios nuotolinio darbo praktikos dirbant su vaikais ir jaunimu” (PDF)

Liedinys skirtas dienos centrų ir kitų organizacijų darbuotojams, savanoriams ir edukatoriams, dirbantiems su vaikais ir jaunais žmonėmis nuotoliniu būdu. Metodai ir įrankiai pritaikyti įvairioms vaikų ir jaunimo amžiaus grupėms. Visi metodai ir įrankiai buvo taikomi dirbant su vaikais iš sudėtingesnės socialinės aplinkos.

Šiame leidinyje pateiktos įžvalgos ir gerosios praktikos buvo išbandytos 2020 m. lapkričio mėn. – 2021 m. vasario mėn. vykusios programos RYŠIO KŪRIMAS projektuose, kuriuose dalyvavo šeši vaikų dienos centrai ir organizacijos, dirbančios su vaikais bei jaunimu. Iš viso dalyvavo 78 vaikai ir 9 skirtingų sričių kuriantys praktikai. Kiekviena grupė dalyvavo bent 6-iose kūrybinėse nuotolinėse sesijose, kurias vedė kuriantys praktikai kartu su darbuotojais ir savanoriais.

Norintiems dalyvauti

Dalyvauti programos atrankoje gali vaikų ir jaunimo dienos centrai, gavę kvietimą teikti paraiškas. Kvietimas dalyvauti dažniausiai siunčiamas 1-2 kartus per metus. Kvietimo negavę dienos centrai kviečiami kreiptis ir tiesiogiai aptarti dalyvavimo programoje galimybes.

Programos dalyvius atrenkame remdamiesi šiais kriterijais:

Motyvacija (noras ir įsipareigojimas dalyvauti programoje): noras, poreikis ir įsipareigojimas analizuoti pasirinktą iššūkių sritį, tinkamai įgyvendinti projektą ir reflektuoti bei vertinti įgytą patirtį.

Organizacijos tikslinė grupė: dalyvaujančios organizacijos veikla yra skirta vaikams ir jaunimui iš socialinės rizikos šeimų ar bendruomenių.

Pasirengimas tyrinėjimui: drąsa kelti klausimus, atvirumas naujoms idėjoms ir iššūkiams, pasiryžimas integruoti programos patirtį į tolesnę veiklą.

Pasirengimas partnerystei: siekis dirbti partnerystės pagrindu su kuriančiais profesionalais.

Įgyvendinamumas: dienos centro galimybės skirti būtinus išteklius (laiką, patalpas ir kt.) projektui įgyvendinti ir užtikrinti tinkamą jo realizavimą.

Programą ,,Ryšio kūrimas“ įgyvendiname drauge su Britų taryba Lietuvoje. Ši programa yra strateginės programos ,,People to People”, vykdomos trijose Baltijos šalyse, dalis.