Ryšio kūrimas

Plačiau

RYŠIO KŪRIMAS – tęstinė asociacijos „Kūrybinės jungtys” plėtojama programa, skirta darbui su dienos centrus lankančiais vaikais ir jaunimu. Šios programos tikslas – ugdyti socialines rizikas patiriančių vaikų kūrybingumą, gebėjimą dirbti komandoje, kritinį mąstymą ir padėti jiems kurti prasmingus ryšius su savimi ir aplinka. Taip pat stiprinamos ir dienos centrų darbuotojų bei savanorių profesinės kompetencijos, suteikiamos galimybės papildyti savo žinias kūrybiškai dirbant su vaikais.

Vaikams padedame

Per bendrą kūrybinį procesą patirti artimesnį ryšį su kitais bendruomenės nariais, pajusti ir vertinti kiekvieno unikalumą, stiprinti bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžius. Siekiame sukurti erdvę, kurioje vaikai nebijotų atsiverti, priimti tiek save, tiek kitus su pagarba, nebijotų klysti, eksperimentuoti, mąstyti atvirai ir kūrybingai.

Darbuotojams ir savanoriams padedame

Stiprinti komandinius ryšius, komunikacijas bei bendradarbiavimo įgūdžius, praplėsti savo darbo metodiką naujomis kūrybiškomis priemonėmis. Suteikiame galimybę į savo darbą pažiūrėti naujai, kūrybingai, atsisakyti nusistovėjusių mąstymo klišių ir išankstinių nuomonių.

Kaip vyksta programa?

Kiekviename vaikų dienos centre projektas yra įgyvendinamas unikaliai.

Su kiekvieno dienos centro vaikais ir kolektyvu dirba vienas arba du kuriantys įvairių sričių praktikai, kurie programą pritaiko pagal konkrečios dienos centro vaikų ir bendruomenės situaciją, norus, iššūkius, sumanymus ir idėjas. Ištyrinėję esamą situaciją, kuriantys praktikas ieško tokio veiklos modelio, kuris būtų aktualus, prasmingas, įtraukiantis ir įkvepiantis visus projekto dalyvius. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų nuomonei ir idėjoms, siekiant, kad vaikai pasijustų aktyviais proceso dalyviais, kūrėjais, gautų galimybę spręsti patys.

Norintiems dalyvauti

Dalyvauti programos atrankoje gali vaikų ir jaunimo dienos centrai, gavę kvietimą teikti paraiškas. Kvietimas dalyvauti dažniausiai siunčiamas 1-2 kartus per metus. Kvietimo negavę dienos centrai kviečiami kreiptis ir tiesiogiai aptarti dalyvavimo programoje galimybes.

Programos dalyvius atrenkame remdamiesi šiais kriterijais:

Motyvacija (noras ir įsipareigojimas dalyvauti programoje): noras, poreikis ir įsipareigojimas analizuoti pasirinktą iššūkių sritį, tinkamai įgyvendinti projektą ir reflektuoti bei vertinti įgytą patirtį.

Organizacijos tikslinė grupė: dalyvaujančios organizacijos veikla yra skirta vaikams ir jaunimui iš socialinės rizikos šeimų ar bendruomenių.

Pasirengimas tyrinėjimui: drąsa kelti klausimus, atvirumas naujoms idėjoms ir iššūkiams, pasiryžimas integruoti programos patirtį į tolesnę veiklą.

Pasirengimas partnerystei: siekis dirbti partnerystės pagrindu su kuriančiais profesionalais.

Įgyvendinamumas: dienos centro galimybės skirti būtinus išteklius (laiką, patalpas ir kt.) projektui įgyvendinti ir užtikrinti tinkamą jo realizavimą.

Programą ,,Ryšio kūrimas“ įgyvendiname drauge su Britų taryba Lietuvoje. Ši programa yra strateginės programos ,,People to People”, vykdomos trijose Baltijos šalyse, dalis.