HEROJŲ ĮVAIZDŽIAI UGDANT LYDERYSTĘ: Klaipėdos ,,Santarvės” progimnazijaVieta

SANTARVĖS progimnazija Klaipėdoje

Laikotarpis

2019 m. rugsėjis – 2020 m. kovas

Projekto komanda

7 skirtingų dalykų mokytojai ir 25 penktos klasės mokiniai;

KŪRYBINIŲ JUNGČIŲ praktikė, edukacinių programų kūrėja Inga Norkūnienė

Moksleivių iššūkiai

Kaip susikaupti mokymuisi?
Kokių super galių aš turiu?
Kokios mano turimos galios padeda mokytis?

Mokytojų ir administracijos iššūkiai

Kaip mokinius sudominti, įtraukti į mokymosi procesą?
Kaip organizuoti integruotą mokymąsi komandoje?

Projekto metu siekėme

Tikslingų komandinių užduočių metu gerinti bendradarbiavimo įgūdžius, stiprinti atsakomybės suvokimą, savivertę bei drąsą;
sukurti sąlygas reikštis moksleivių asmeninėms iniciatyvoms, lyderystei;
padėti mokytojams komandoje kurti integruotas, kūrybiškas pamokas, ieškoti būdų padidinti mokinių įsitraukimą.