KAIP VALDYTI EMOCIJAS? Visagino „Atgimimo” gimnazijaVieta

Visagino Atgimimo” gimnazija

Laikotarpis

2022 m. spalis – 2023 m. balandis

Projekto komanda

12 skirtingų dalykų mokytojų, 25 10-tos klasės moksleivių,

KŪRYBINIŲ JUNGČIŲ praktikės: tarpdisciplininio meno kūrėja Eglė Gudonytė, teatro, vizualaus meno kūrėja Dalia Kiaupaitė.

Mokinių iššūkiai

Kaip valdyti emocijas?

Mokytojų ir administracijos iššūkiai

Kaip prasmingai pamokų metu naudoti refleksiją?

Kaip pasirinkti tinkamus refleksijos metodus?

Projekto metu siekėme

Stiprinti mokinių kritinio mąstymo įgūdžius. Gebėjimą kvestionuoti gaunamą informaciją, ją kritiškai vertinti, savarankiškai daryti išvadas.

Padrąsinti mokinius daugiau kalbėti lietuviškai, nebijoti klysti, pirmenybę teikti norui susikalbėti su kitu žmogumi, o ne tobulai gramatikai.

Stiprinti mokinių gebėjimą reflektuoti patirtis, formuoti ir išsakyti savo nuomonę, kuri nebūtinai sutampa su klasės draugų.

Padėti mokytojams į pamokas integruoti refleksiją, supažindinti su skirtingais refleksijos metodais.

Kaip mokiniai ugdė XXI amžiaus gebėjimus?

Mokiniai su kuriančia praktike Egle Gudonyte projekto metu mokėsi fiksuoti, perkelti mintis ir idėjas per objektyvą – grupėmis kūrė 4 trumpametražius filmus, kuriems piešė kadruotes, filmavo, kūrė baigiamojo renginio plakatus, gamino vaizdo ir teksto/citatų koliažus. 

Projekto metu mokiniai apklausė apie 50 žmonių mėgindami suprasti, kaip kiti valdo savo emocijas, kaip jas išreiškia ar slepia, tyrinėjo, kaip su negatyviomis emocijomis, pavyzdžiui, pykčiu, galima dorotis produktyviai – kuriant, sportuojant, o ne išsiliejant ant kitų.

Lankydamiesi Nacionalinėje dailės galerijoje eksponuojamoje Dariaus Žiūros parodoje „Portretai” tyrinėjo ją ieškodami tapatybės ir savo identiteto. Skaitydami Sofoklio tragediją Antigonė” gilinosi į žmogaus teisių, žodžio laisvės, demokratijos klausimus. Diskusijas šiomis temomis tęsė ir susitikimų su aktyviais piliečiais metu: menininku, Visagine esančios meno rezidencijos Taškas” direktoriumi Alex Urazov, su jaunimo užimtumu dirbančiu Maksim Ivanov, fotografu, literatu, kolekcionieriumi Andrei Antonau. 

Kritinį mąstymą mokiniai ugdė tyrinėdami kontroversiškos grupės Shortparis” muzikinius klipus „Baimė” ir „Ko ko ko”. Diskutavo apie klipuose vartojamus simbolius: ką jie sako, kokias emocijas kelia, kodėl? Patyrė, kad, norint suprasti gaunamą informaciją, kartais reikia įsigilinimo, nuodugnesnio temos tyrinėjimo, kad kartais užtrunka suprasti, ką matai.

Kaip mokytojai tyrinėjo naujus mokymosi metodus?

Mokytojai su kuriančia praktike Dalia Kiaupaite tyrinėjo ir patys kūrė įvairius refleksijos metodus, kuriuos išbandė savo vedamų pamokų metu. Vėliau, labiausiai pasiteisinę metodai buvo surinkti ir detaliai aprašyti leidinyje, kuriuo mokytojai pasidalijo ir su Visagino Gerosios Vilties mokyklos mokytojais ir Švietimo pagalbos tarnyba.

Mokytojai kūrė ir artimesnius ryšius su Visagino Gerosios Vilties mokyklos mokytojais. Tai leido dalintis savo profesine patirtimi, kartu spręsti ugdymo iššūkius, patirti bendrystę.

Kokie dalyvių įspūdžiai ir reakcijos?

Rudenį atrodė, kad nedaug turime fantazijos, bet dabar atrodo visi tokie meniški, kūrybingi.”

Bendraudama su kitais žmonėmis, aš pažinau save.’’