Dialogų bendruomenės

Plačiau

DIALOGŲ BENDRUOMENĖS – regionų kultūros organizacijoms skirta programa, kurios tikslas yra:

 • skatinti bendradarbiavimą ir dialogą kultūriškai skirtingose bendruomenėse;
 • stiprinti vietos organizacijas, padedant joms pasiekti naujas auditorijas;
 • stiprinti kultūros organizacijų darbuotojų kūrybingumo, problemų sprendimo, įtraukiančio mokymo, bendradarbiavimo, bendrakūrybos bei bendruomenių telkimo gebėjimus; 
 • įgalinti regionų kultūros organizacijas inicijuoti dialogą tarp skirtingų vietos bendruomenių, identifikuoti ir mažinti įtampos priežastis, tokiu būdu stiprinti savo vietos bendruomenę ir inicijuoti pozityvius pokyčius;
 • įtraukti auditorijas į tęstinį procesą per konkrečią kultūrinę veiklą.
Kaip vyksta programa

Projekte gali dalyvauti bet kuri kultūros organizacija. Svarbiausia motyvacija ir pasiryžimas skirti laiko ir resursų mokytis bei noras tapti savo bendruomenę pažįstančia ir aktyviai dialogą kuriančia organizacija. Pirmenybę teikiame įvairiataučiams regionams.

Projekto metu dalyviai dalyvauja dviejuose dienos ilgumo mokymuose, kurių metu: 

 • susitinka su kitų projekte dalyvaujančių organizacijų darbuotojais;
 • susipažįsta su kūrybiško ir įtraukaus mokymosi metodais;
 • stiprina savo kūrybingumo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
 • susipažįsta su gilaus klausymosi, kaip konfliktų sprendimo, metodologija;
 • gilinasi į dizaino mąstymo modelį bei kaip jį galima taikyti, kuriant auditorijai aktualias veiklas;
 • ugdo refleksijos ir grįžtamojo ryšio gavimo įgūdžius;
 • gilinasi ir geriau supranta savo, kaip patyriminio mokymosi ir bendruomenes stiprinančių veiklų kūrėjų, vaidmenį.

Kiekvienoje organizacijoje viso projekto metu dirba po du patyrusius „Kūrybinių jungčių” kuriančius praktikus, kurie 11 kūrybinių sesijų metu (viena sesija trunka apie 3 val.) padeda dalyviams tyrinėti jų bendruomenes, auditorijas bei ieškoti kūrybingų ir aktualių sprendimų, kaip per kultūrinę veiklą mažinti bendruomenės susiskaidymą ar spręsti kitus aktualius iššūkius.

Programą sudaro trys etapai, paremti dizaino mąstymo modeliu:

 

1. TYRINĖJIMAS

3 tyrinėjimo sesijos yra skirtos analizuoti, kokie žmonės ir jų grupės gyvena ir veikia dalyvaujančios organizacijos vietos bendruomenėje, kokie yra jų tarpusavio ryšiai, kurie dar yra tvirti, o kurie galbūt nutrūkę. Sesijų metu dalyviai įsivardija realius savo bendruomenės poreikius, kuriuos jie, kaip kultūros organizacija, galėtų atliepti.

2. IDĖJŲ KŪRIMAS/VEIKIMAS

Šiame etape, 6 kūrybinių sesijų metu, dalyviai ieško įdomių būdų, kaip tinkamai įveikti tyrinėjimo metu atrastus iššūkius, išsigrynina, kokią vieną bendruomenei aktualią kultūrinę patirtį gali sukurti, ir ją įgyvendina.

3. REFLEKSIJA

2 refleksijos sesijos yra skirtos apmąstyti ir drauge aptarti turėtą patirtį, įsivardinti ateities planus, kaip ateityje taikyti projekto metu įgytas patirtis, ir toliau siekti pozityvių pokyčių.

Programą įgyvendina

Projektą DIALOGŲ BENDRUOMENĖS įgyvendina asociacija „Kūrybinės jungtys”, bendradarbiaudama su Britų taryba Lietuvoje. Tai yra strateginės programos „People to People“ dalis.