KLASĖ KAIP KŪRYBINĖ KOMANDA: Klaipėdos L. Stulpino progimnazijaVieta

Liudviko Stulpino progimnazija Klaipėdoje

Laikotarpis

2019 m. lapkritis – 2020 m. balandis

Projekto komanda

10 skirtingų dalykų mokytojų ir 25 šeštos klasės mokiniai;

KŪRYBINIŲ JUNGČIŲ praktikai: projektų koordinatorė Ona Bajorinienė ir režisierius Tomas Jašinskas

Moksleivių iššūkiai

Kaip sukurti tvirtą, darnią komandą?
Kaip sumažinti atskirtį tarp skirtingų grupelių klasėje: tarp berniukų ir mergaičių, tarp geriau ir sunkiau besimokančiųjų?
Kaip sukurti draugišką, palaikančią atmosferą produktyviam mokymuisi?

Mokytojų ir administracijos iššūkiai

Kaip integruoti pamokas taip, kad jų metu būtų ne tik perteikiamos žinios, bet ir ugdomi 21 amžiaus gebėjimai, tokie kaip bendradarbiavimas, kūrybiškumas, kritinis mąstymas?
Kaip stiprinti refleksijos įgūdžius? 

Projekto metu siekėme

Kuriant, išbandant naujas, įtaukiančias užduotis ir atliekant jas su skirtingomis grupelėmis padėti mokiniams atrasti vieniems kitus;

nuosekliai dirbant kartu, sukurti progas kiekvienam pasireikšti individualiai, stiprinti pasitikėjimą vieni kitais bei pozityvų emocinį foną, kuriame mokiniai galėtų tyrinėti, kurti, mokytis;

drauge su mokytojais sukurti ir išmėginti integruotas pamokas, kurios galėtų tapti nuolatine mokylos praktika.