Kūrybingos organizacijos žemėlapis

Plačiau

KŪRYBINGOS ORGANIZACIJOS ŽEMĖLAPIS – kultūros organizacijoms skirtas metodinis veiklos diagnostikos, (įsi)vertinimo, kryptingo kūrybingumo ugdymo, galimybių atradimo ir planavimo įrankis. 

„Kūrybingos organizacijos žemėlapis” padeda:

  • organizacijos komandai tyrinėti, įsivertinti savo veiklą ir kelti prasmingus klausimus, kaip ją tobulinti;
  • atskleisti organizacijos vadovams ir darbuotojams kylančius iššūkius;
  • kokybiškai įsivertinti komandos bendradarbiavimo kokybę;
  • suvokti, kaip organizacijos komanda įsiklauso į auditorijų ir bendruomenių lūkesčius ir grįžtamąjį ryšį, kaip juos atliepia savo veikloje.  
Kūrybinga kultūros organizacija – kokia ji?

Per šešerius metus partnerystėse su keliomis dešimtimis įvairių kultūros organizacijų pastebėjome, kad didelė dalis sprendžiamų iššūkių ir profesinio tobulėjimo poreikių yra susiję būtent su kūrybingumu, kūrybišku organizacijos veikimu. Ši kompetencija, gebėjimas ir praktika labai svarbios organizacijai norint permąstyti savo misiją ir tikslus, įvardyti ir atliepti kylančius iššūkius, sukurti ir įgyvendinti naujus veikimo būdus, kurti glaudžius ryšius su auditorijomis ir telkti bendruomenes.

Kalbėdami apie kūrybingumą, turime galvoje ne tik organizacijoje vykstančią meninę kūrybą. Organizacijos kūrybingumą suprantame kaip nuoseklų, kryptingą visos komandos, vadovų ir darbuotojų, veikimą tyrinėjant, kuriant idėjas, veikiant ir reflektuojant. Tai nuolatinis procesas, kuriame dalyvauja visa organizacijos komanda.

Kūrybos profesionalai – kūrybos profesionalams

„Kūrybingos organizacijos žemėlapis” unikalus tuo, kad jį sukūrė tarptautinė kultūros ir meno profesionalų komanda. Tai įvairių tyrinėjimo metodų, žaidimų, vizualizacijų ir kūrybinių praktikų kupinas procesas, sukurtas ir pritaikytas būtent kultūros laukui. Tuo jis skiriasi nuo kitų kompetencijų ugdymo, mokymų ir pokyčių valdymo programų ir įrankių, pritaikomų bet kurioje organizacijoje. Tyrinėjimų ir pokyčių planavimo procesą organizacijose fasilituoja patyrę įvairių sričių kūrybos praktikai.

Stebėjome, kaip pandemijos metu organizacijoms užsidarius išryškėjo kūrybingumo poreikis. Joms reikėjo permąstyti, kaip keičiasi pasaulis, kiek jos reikalingos žmogui, kuris negali ateiti ir jos patirti. Ką daryti muziejui ar bibliotekai, kad ji taptų ta vieta, kurios žmogui labiausiai trūksta. Ne sporto klubo ar prekybos centro, bet kultūrinės vietos. Tokių klausimų vedami kartu su partneriais sukūrėme Kūrybingos organizacijos žemėlapį, skirtą kultūros organizacijoms. Jis padeda peržiūrėti veiklą ir įsivertinti, kaip turi veikti kūrybinga organizacija.

- Rita Naujokaitytė - programos „Atvirumo menas“ kuratorė
Kaip veikia Kūrybingos organizacijos žemėlapis?

Kultūros organizacijos komanda, padedama „Kūrybinių jungčių” praktikų, savo veiklą tyrinėja ir įsivertina šiais aspektais:

  • kaip organizacijoje dirbama su auditorijomis ir bendruomenėmis;
  • kaip veikia organizacijos vadovai;
  • kaip veikia organizacijos darbuotojai.

Organizacija į savo veiklą žvelgia ir klausimus kelia remdamasi kūrybingos organizacijos veikimo ciklu:

Kas įsiminė dalyviams

Dalijamės dalyvių, kurie išmėgino „Kūrybingos organizacijos žemėlapį”, įžvalgomis:

Dalyviai gali aiškiai įsivardinti, kuriose srityse nori tobulėti bei kūrybingai ieško, kaip tai įgyvendinti praktikoje

Tyrinėdami „Kūrybingos organizacijos žemėlapį”, pastebėjome, kad daugiausiai sunkumų iškilo pildant skiltį „refleksija“. Šioje skiltyje įsivardijome daugiausiai spręstinų dalykų tiek galvojant apie auditorijas, kurioms dirbame, tiek bibliotekos viduje (darbuotojų ir vadovų lygmeniu). Žemėlapis buvo geras atspirties taškas įsivardijant problemas, kurio pagrindu vėlesnėse sesijose tikslinome problematiką, braižėme veiklos procesus, galimus modelius, ieškojome sprendimo būdų.

- Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotoja

„Kūrybingos organizacijos žemėlapis” padėjo įsivertinti problemines temas, kurioms organizacija turėtų skirti daugiau dėmesio. Ties šiomis probleminėmis temomis ir apsistojome kitose „Atvirumo meno“ sesijose.

- Jolita Balandytė - „Menų spaustuvės” vadovė.

Dalyviai nuodugnoiai tyrinėja savo organizaciją įvariomis perspektyvomis.

Dažnai vis sukiesi savo rutinoje, o įrankis ir programa sustabdė ir privertė pasianalizuoti. Didžiausias iššūkis ir pliusas, kad save supurtėme iš vidaus.

- Jolita Balandytė - „Menų spaustuvės” vadovė.

Davyviai tampa atviri sau ir auditorijoms.

Įdomu, kad visą laiką matydami prieš akis Žemėlapį dalyviai pradeda galvoti ne tik apie atvirumą auditorijoms, bet ir atvirumą tarpusavyje. Patys dalyviai pastebėjo, kad Žemėlapis padėjo įsisavinti ir dažniau pagalvoti apie visų proceso dalių įtraukimą į planus, nepaliekant nuošaly tyrinėjimo ir refleksijos.

- Birutė Bikelytė - iliustratorė, „Kūrybinių jungčių” praktikė.
Norintiems išbandyti Žemėlapį

1. Paskelbus viešą kvietimą, kultūros organizacijoms reikės užpildyti dalyvio anketą.

2. Sutarus dėl organizacijos dalyvavimo, turėsite suformuoti savo organizacijos komandą iš 6-12 vadovų ir darbuotojų (priklausomai nuo organizacijos dydžio).

3. Susipažinsite su mūsų kuriančiais praktikais, kurie jūsų organizacijoje fasilituos tyrinėjimo ir diagnostikos procesą, konsultuos, duos patarimų (dviejų kuriančių praktikų komanda).

4. Nersite į savo veiklos tyrinėjimą, vertinimą, atradimus ir pokyčių planavimą, kuris apims keturis 3 val. trukmės susitikimus (iš viso 12 val.).

5. Pasibaigus procesui, užpildę Žemėlapį, aiškiai matysite, kurias organizacijos veiklos sritis reikėtų tobulinti, kokie pokyčiai būtini.

Įsivertinus veiklą – praktiniai pokyčiai ir inovacijos 

„Kūrybingos organizacijos žemėlapis” ir jį taikant išryškėję atradimai – tai kryptingų organizacijos pokyčių pradžia. Savo veiklą įsivertinusias ir pokyčius suplanavusias kultūros organizacijas kviečiame į didesnę praktinių pokyčių ir inovacijų kūrimo kelionę mūsų „Atvirumo meno“ programoje. 

Šioje programoje, vykdomoje kiekvienais metais, kultūros organizacijos apie 6 mėnesius praktiškai išbando naujas idėjas, įgyvendina pokyčius ir tobulina kūrybiškumo, bendradarbiavimo, kritinio mąstymo, refleksijos, tarpsritiškumo kompetencijas. Plačiau >

Žemėlapį kūrė

Tarpdisciplininė profesionalų ir praktikų komanda: Milda Laužikaitė ir Rita Naujokaitytė (asociacija Kūrybinės jungtys) ir Greg Klerkx (Nimble Fish, Jungtinė Karalystė).