shifting walls

Plačiau

shifting walls („Kintančios sienos” – Europos istorija jaunimo akimis) – tęstinis, mokykloms skirtas Erasmus+ projektas, kuris jungia medijų edukaciją ir naujausią Europos istoriją. 

 

Po 30 metų nuo Šaltojo karo pabaigos, dabartinė Europa yra pasiekusi žymiai aukštesnį demokratijos lygį, o kartu ir didesnę judėjimo bei žodžio laisvę. Tačiau tai nėra garantuotas status quo. Mus vis dar tebesupa įsivaizduojamos sienos ir naujos yra nuolat statomos. Daugumos jaunimo žinios apie naujausią istoriją yra labai menkos. Tradicinės, mokymusi iš vadovėlio pagrįstos istorijos pamokos, dažnu atveju nekelia didesnio mokinių susidomėjimo, yra statiškos ir retai gvildena dabartines temas.

Kam skirta programa?

Programa skirta įkvėpti vidurinių mokyklų, 11-18 metų amžiaus mokinius, kad jie, pasakodami asmenines istorijas ir naudodami kūrybinę fotografiją, noriai domėtųsi istorija.

Kaip vyksta programa?

Projektas shifting walls yra įgyvendinamas integruojant įvairius dalykus, pavyzdžiui, istoriją, politikos mokslus, kalbas, informacines technologijas, etiką ar meną.

Mokytojai aprūpinami shifting walls komandos sukurta mokomąja medžiaga, kuri gvildena tris tarpusavyje susijusias temas, apimančias trisdešimt paskutiniųjų Europos istorijos metų:

  • „Berlyno sienos griūtis“ (1989–1990 m., Šaltojo karo pabaiga)
  • „Nuo 1990 m. iki 2020 m.“ (30 metų laikotarpis nuo sienos griūties)
  • „Istorija dabar“

Kiekvienai temai sukuriamas mokymo priemonių rinkinys su užduotimis mokytojams ir mokiniams, vaizdo pamokomis ir kita mokytojams skirta mokymo medžiaga.

Asmeninių istorijų rinkimas. Vykdydami projektą, mokiniai ima interviu iš savo artimųjų, kaimynų ir pan. bei sužino jų asmenines istorijas apie tam tikrą laikotarpį.

Istorinių vietų ir artefaktų tyrinėjimas. Mokiniai tyrinėja savo aplinkoje esančius istorinius pėdsakus (pastatus, griuvėsius, atminimo ženklus arba privačius daiktus susijusius su istoriniu laikotarpiu, – drabužius, baldus, žaislus, t.t.)

Kūrybinis pasakojimas. Surinkę visą informaciją, mokiniai kūrybiškai pasakoja savo istorijas jungdami rašytinius, garso ir vaizdo šaltinius.

Įsitraukimas į fotografijos sritį. Skirtingais projekto etapais mokiniai analizuoja fotografijas ir eksperimentuoja fotografuodami patys, o savo baigiamajam darbui kuria nuotraukas, kuriose fiksuoja mintis, idėjas, istorines akimirkas ir pan.

Darbas grupėse. Projektas yra sukurtas taip, kad mokiniai galėtų įsiklausyti vienas į kitą ir suvokti skirtingas nuomones bei realijas. Dėl šios priežasties viso projekto metu mokiniai yra skatinami dirbti grupėmis, aptarti nuotraukas, dalintis idėjomis, asmeninėmis istorijomis.

Dalijimasis Instagram platformoje. Mokinių sukurtomis istorijomis yra dalijamasi Instagram paskyroje @shiftingwalls_eu. Tai mokiniams leidžia į socialius tinklus pažvelgti kitaip – ne tik kaip greito, pramoginio turinio erdvę, bet ir į erdvę kurti ir skleisti prasmingas istorijas.

Projekto metu ugdoma

Kritinis mąstymas. Europos istorijos projekto metu mokiniai mokosi ne tik iš vadovėlių. Jie aktyviai tyrinėja istoriją, yra skatinami pažvelgti už vadovėliuose pateikto turinio ribų, užduoti klausimus, kritiškai pažvelgti į praeitį, kvestionuojant dabartį bei sąmoningai kurti ateitį.  

Kūrybiškumas. Mokiniai užduotis atlieka kūrybingai, fiksuodami istorijas vaizdais ir tekstu. Projekto metu jie tyrinėja nuotraukas kaip artefaktus ar meno kūrinius, dirba su įvairių formatų idėjomis, pavyzdžiui, istorinį turinį sieja su faktais arba kūrybiniu procesu. 

Bendradarbiavimas / socialinių ir pilietinių kompetencijų puoselėjimas. Dirbdami grupėse mokiniai sustiprina refleksijos ir problemų sprendimo įgūdžius. Mokiniai plėtoja savo idėjas, imasi iniciatyvos atlikti tyrimus ir taip tampa savo projektų lyderiais.

Bendravimas. Projekto metu mokiniai kuria autentiškus tekstus apie istoriją, naudodamiesi nuotraukų serijomis. Jie bendrauja per vaizdus, ​​ir per socialines medijas (pavyzdžiui, „Instagram“). Taip pat turi galimybę į istorinę diskusiją įtraukti savo pačių ar šeimos asmenines nuotraukas. Taip asmeninės istorijos tampa didžiosios istorijos dalimi, mokiniai mokosi pagarbiai išklausyti vieni kitus.

Empatijos / pagarbos puoselėjimas visoje Europoje. Mokiniai naudoja istorijos, kad susietų praeitį su dabartimi, apimtų platesnes socialines ir pilietines temas, tokias kaip: barjerai, politinė laisvė ar socialiniai pokyčiai. Projektas tarptautinis – Europos mainų metu mokiniams atsivers galimybės susipažinti, kaip istoriją suvokia skirtingos ​​Europos kultūros ir kaip galima mokytis iš praeities Europos sunkumų.

Užduotis mokiniams

sausio 13-tosios minėjimui esame sukūrę užduotį, jungiančią istorijų rinkimą, fotografiją ir pasakojimo kūrimą bei skatinančią mokinius kitaip pažvelgti į naujausią istoriją: ne mokantis iš vadovėlių, o patiems aktyviai ieškant istorinių įvykių pėdsakų savo artimoje aplinkoje, kuriant istorinius pasakojimus.

Kviečiame suspiažinti ir drąsiai pritaikyti savo ugdymo veiklose!

„sausio 13-tąją prieš 30 metų…” GAIRĖS MOKYTOJAMS

„sausio 13-tąją prieš 30 metų…” UŽDUOTIS MOKINIAMS

Projektą įgyvendina

Berlyne veikianti organizacija „Kulturring“ (Vokietija), Valjadolido universitetas (Ispanija), „Kūrybinės jungtys“ (Lietuva), „Doukas“ mokykla (Graikija), Sofijos universitetas (Bulgarija) ir „Pestalozzi-Fröbel-Haus“ (Vokietija).