Kultūros organizacijoms

Mokymų programa

KULTŪROS BENDRUOMENĖS KŪRIMAS

Kviečiame

Kultūros organizacijų vadovus ir darbuotojus (miesto, rajono, lokaliai veikiančių organizacijų tinklo), norinčius permąstyti organizacijos santykį su vietos bendruomene ir planuoti, kaip jį kokybiškai gerinti, stiprinti, keisti.

 

Norinčiuosius burti aktyvias, įsitraukusias į kultūros gyvenimą bendruomenes.

Kodėl naudinga
  • Tyrinėsite savo regiono problemas, aktualius visuomeninius kontekstus susiesite su kultūriniu turiniu, patirtimi;
  • Įvertinsite savo organizacijų ir vietos bendruomenės situaciją ir kryptingai planuosite pokyčius;
  • Stiprinsite bendradarbiavimo, kūrybingumo ir refleksijos gebėjimus, pritaikydami įtraukiančias konsultavimosi ir bendros kūrybos formas;
  • Vietos kultūros profesionalai, susitelksite bendrai veiklai, siekdami glaudesnio ryšio su vietos bendruomene.
Ką tyrinėsime
  • Kokia gali būti bendruomenę suburianti ir įtraukianti kultūrinė bei kūrybinė patirtis;
  • Kaip keičiasi kultūros poreikiai ir kultūros organizacijų vaidmuo;
  • Ką reiškia kultūros organizacijai būti aktualia visuomenei.
Kaip vyksta mokymai

Mokymuose siūlome dalyvauti vietos ar regiono kultūros organizacijų grupei. Paprastai tikimės iki 30 mokymų dalyvių grupės, kurią suburiate jūs. Svarbu, kad grupėje būtų ir sprendimų priėmėjai (savivaldos atstovai, organizacijų vadovai), ir organizacijų turinio kūrėjai (meno vadovai, menininkai, programų kuratoriai, edukatoriai).

 

2 dienas trunkantys mokymai – pokyčių proceso įkvėpimas ir pradžia. Jie skirti bendrai esamai situacijai ir norimiems pokyčiams suvokti. Taip pat sutarti, ką toliau darysite, kaip įgyvendinsite pokyčius. Esant poreikiui, galime planuoti tokių mokymų tęsinį.

 

Mokymų dienos skirtos tyrinėjimui, mokymuisi ir kūrybai. Komandoje, pasitelkdami jūsų žinias, gebėjimus ir patirtį, analizuosime realius jūsų miesto, vietovės organizacijų iššūkius. Pasitelkdami į žmogų orientuoto dizaino (human-centered design), patirtinio ir kūrybiško mokymosi įrankius ieškosime jūsų iššūkių sprendimo galimybių.

Mokymus veda

Patyrę KŪRYBINIŲ JUNGČIŲ mokymų vedėjai.