MOKYMASIS MIESTE: Vilniaus S. Kovalevskajos gimnazijaVieta

Sofijos Kovalevskajos gimnazija Vilniuje

Laikotarpis

2019 – 2020 mokslo metai

Projekto komanda

6-ios skirtingų dalykų mokytojos ir antra gimnazistų klasė

Gimnazija, trejus mokslo metus dalyvavusi TYRINĖJIMO MENO programoje, ketvirtaisiais metais nusprendė savarankiškai pritaikyti sukauptą patirtį.

Moksleivių iššūkiai

Kaip mokytis įdomiai ir kūrybiškai?

Mokytojų ir administracijos iššūkiai

Kaip organizuoti kūrybišką, įtraukiantį, aplinką ir miesto erdves tyrinėjantį mokymąsi?
Kaip savarankiškai pritaikyti programoje TYRINĖJIMO MENAS įgytas žinias ir gebėjimus?

Projekto metu siekėme

Vedant pamokas mieste, padėti moksleiviams pritaikyti turimas žinias ir kompetencijas realiose, gyvenimiškose situacijose, atskleisti gebėjimus, kurių mokiniai net nežinojo turintys; 

parodyti, kad mokymasis gali būti žaismingas ir įdomus;

pakeitus mokymosi erdvę sukurti aplinką, kurioje mokiniai galėtų labiau atsipalaiduoti, mokytis jausdami mažiau streso.