MOKYTOJŲ KLUBAS – unikali profesinio tobulėjimo erdvėVieta

Vilniaus Vasilijaus Kačialovo ir Kalvelių „Aušros“ gimnazijos

Laikotarpis

2019 m. rugsėjis – 2020 m. kovas

Projekto komanda

20 abiejų mokyklų skirtingų dalykų mokytojų;

KŪRYBINIŲ JUNGČIŲ praktikės: vizualaus meno praktikė, pedagogė Jurga Zigmantė ir psichologė, rinkodaros specialistė Simona Košinskaitė

Mokytojų iššūkiai

Kaip sukurti šiuolaikinę pamoką?
Kaip organizuoti kokybiškas pamokas išvykoje?

Projekto metu siekėme

Sukurti erdvę, kurioje mokytojai galės drąsiai dalintis idėjomis, bendradarbiauti, stiprinti tarpusavio santykius;
padėti mokytojams kritiškai įsivertinti nusistovėjusius mokymo procesus ir sukurti, išbandyti bei įvertinti naujus metodus;
pasitelkus vizualaus mąstymo metodą lavinti gebėjimą aiškiai išsakyti savo ir išgirsti kitų nuomonę, kritiškai įvertinti pateikiamus faktus