PADĖTI VIENI KITIEMS: Vilniaus „Taikos“ progimnazijaVieta

Vilniaus „Taikos“ progimnazija

Laikotarpis

2022 m. spalis – 2023 m. balandis

Projekto komanda

11 skirtingų dalykų mokytojų, 30 5-tos klasės moksleivių,

KŪRYBINIŲ JUNGČIŲ praktikės: renginių organizatorė, prodiuserė Avelina Markevičiūtė, įvietinto teatro kūrėja Saulė Norkutė.

Mokinių iššūkiai

Kaip lengviau bendradarbiauti ir daugiau padėti vieni kitiems?

Mokytojų ir administracijos iššūkiai

Kaip lavinti mokytojų vaizduotę, bendradarbiaujant kurti integruotas pamokas?

Projekto metu siekėme

Užsiimant bendra veikla, ugdyti mokinių kūrybingumą, bendradarbiavimo įgūdžius, gerinti klasės emocinį klimatą – kurti draugišką klasę.

Supažindinti mokytojus su įvairiais kūrybiniais, įtraukaus ugdymo metodais, refleksija, padėti planuoti ir įgyvendinti integruotas pamokas. 

Padėti mokytojams pasisemti naujų ugdymo idėjų ir atrasti savitą mokytojo braižą.

Kaip mokiniai ugdė XXI amžiaus gebėjimus?

Projekto metu mokiniai drauge su kuriančia praktike Avelina Markevičiūte kūrė trumpametražį edukacinį filmą apie Vilnių. Tokio formato veikla neišvengiamai kūrė aplinką, reikalaujančią komandinio darbo, skatinančią prisiimti atsakomybę, siekti bendro tikslo.

Susitikimų su kino profesionalais – kino režisieriumi Andriumi Blaževičiumi ir scenariste Marija Judzentavičiūte – metu mokiniai išsamiau susipažino su kino kūrimo procesu, uždavė rūpimus klausimus. Išvykų iš mokyklos metu ieškojo filmavimo vietų, o VILNIUS TECH LinkMenų fabrike” susipažino su techninėmis filmo kūrimo galimybės. Filmo premjera vyko kino tearte Pasaka”. Šios patirtys padrąsino mokinius nebijoti prašyti pagalbos, konsultuotis, o mokytojus nebijoti ieškoti ugdymo išteklių už mokyklos ribų.

Ugdymo proceso metu mokiniai atlikdavo įvairias kūrybines užduotis. Tai leido išbandyti daug skirtingų metodų ir suformuoti nuomonę, koks mokymosi būdas kiekvienam yra tinkamiausias, ją išsakyti bei gerbti kitų nuomonę.

Kaip mokytojai tyrinėjo naujus mokymosi metodus?

Mokytojai su kuriančia praktike Saule Norkute susibūrė į Mokytojų klubą, kuris tapo saugia erdve dalintis iššūkiais, nuomonėmis, eksperimentuoti, nebijoti klysti ir gauti grįžtamąjį ryšį. 

Visi mokytojai sukūrė ir vedė po kelias integruotas pamokas, aktyviai siekė grįžtamojo ryšio iš mokinių – kas jiems patiko, nepatiko, kas įtraukė, kaip pamokas būtų galima dar patobulinti. Tai kūrė artimesnį mokinių ir mokytojų ryšį – mokiniai pamatė, kad mokytojai iš tiesų stengiasi juos mokyti, eksperimentuoja, nebijo klysti.

Mokytojai taip pat kuriamus ugdymo metodus išbandydavo vieni su kitais, taip dar prieš eidami pas mokinius galėjo atrasti esančius nesklandumus, veiklas tobulinti. 

Mokytojai buvo skatinami į pamokas įtraukti jiems patiems įdomius dalykus, savo asmeninius pomėgius, taip mokymo procesą padaryti įdomų sau patiems. Pavyzdžiui, lietuvių kalbos mokytoja ėmė ieškoti būdų, kaip į pamokas galėtų integruoti savo mėgstamą lankymąsi teatre.