SAUSIO 13-ĄJĄ PRIEŠ 30 METŲ…Vieta

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija ir Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija.

Projekto metu siekėme

sujunginat istorijų rinkimą, fotografijų ir pasakojimų kūrimą paskatinti mokinius į istoriją pažvelgti kitaip, aktyviai ją nagrinėti;

atliekant užduotis grupėse, ar po vieną, raginti mokinius dalinantis užduočių rezultatais, skatinti mokinių bendradarbiavimą, empatišką klausymąsi, sukurti erdvę, kurioje gali būti išgirstos asmeninės istorijos;

leisti mokiniams patiems ieškoti įvairių istorinių šaltinių ir taip ugdyti mokinių kritinį mąstymą, gebėjimą aktyviai rinkti informaciją bei kritiškai vertinti šaltinius;

derinant isroiją su pasakojimų ir nuotraukų kūrimu lavinti mokinių kūrybiškumą.

Kaip vyko projektas?

Projekto metu mokiniai iš savo artimųjų ėmė interviu apie sausio 13-tosios įvykius. Tai tapo puikia galimybe atgaivinti artimoje aplinkoje vis dar gyvą istoriją, betarpiškai bendrauti su to meto liudininkais. 

Užfiksavę interviu, mokiniai fotografavo artimųjų pasiūlytus artefaktus, archyvines arba asociatyvias nuotraukas, kurios buvo naudojamos kaip iliustracijos. Tai skatino mokinių kūrybingumą, ragino mąstyti, kaip tą pačią temą perteikti skirtingais būdais – vizualiai ir tekstu.

Baigus projektą, užfiksuotomis istorijomis ir nuotraukomis buvo dalinamasi @shiftingwalls_eu Instagram paskyroje ir http://shiftingwalls.eu/stories/ tinklalapyje. Tokiu būdu mokinių darbai buvo pristatyti platesnei, tarptautinei shifting walls auditorijai. Tai leido mokinių darbams tapti platesnio Europos istorijos naratyvo dalimi. Mokiniai galėjo patirti, kaip asmeninių istorijų gausa tarsi dėlionė kuria bendrą daugiasluoksnį paveikslą. Kartu suvokti, kaip gali būti kuriamas turinys socialinėms medijoms – jis gali būti ne tik greitas, lengvabūdiškas ir pramoginis, bet ir prasmingas, kruopščiai parengtas ir tikslingas.