„SKALVIJOS” KINO CENTRO ISTORIJAVieta

Skalvijos“ kino centras

Laikotarpis

2021 m. birželis – spalis

Projekto komanda
  • KŪRYBINIŲ JUNGČIŲ kuriantys praktikai: aktorius, režisierius Justas Tertelis ir psichologė Simona Košinskaitė;
  • 8 kino centro darbuotojos.
Iššūkis

„Skalvijos“ kino centro komandai trūksta žinių apie refleksiją, kaip įrankį, kuris galėtų pagilinti ir pagerinti tiek vidinę organizacijos veiklą, tiek darbą su auditorijomis, naujų auditorijų pritraukimą.

Kėlėme tikslus
  • Išmėginti  „Kūrybinių jungčių“ sukurtą diagnostikos įrankį „Kūrybingos organizacijos žemėlapį”, jo dėka nuodugniai tyrinėti savo organizaciją, įsivardyti aktualius iššūkius.
  • Tyrinėti, kas yra refleksija ir kaip ją galima pritaikyti organizacijos vykdomoje veikloje.
  • Sukurti praktinius refleksijos metodus, kurie atlieptų įvarius organizacijos poreikius ir tikslus.
  • Praktiškai išmėginti įvairius refleksijos būdus, taip ugdyti dalyvių refleksijos įgūdžius, gebėjimus pačioms inicijuoti ir fasilituoti refleksijos sesijas.
Ieškojome sprendimo

Pirmiausia dalyvės susipažino su įvairiais refleksijos įrankiais ir metodais, diskutavo, kaip refleksiją būtų galima prasmingai integruoti į organizacijos veiklą bei stiprinant ryšius su kitomis organizacijomis. 

Išvykos į Vytauto Kasiulio dailės muziejų metu muziejaus direktorė ir parodos kuratorė Atvirumo meno“ programos dalyvėms pristatė tuo metu muziejuje eksponuojamą parodą, priėmė ir suteikė erdvę atlikti kūrybines sesijos užduotis, reflektuoti. Tokiu būdu organizacijos susipažino viena su kita, užmezgė asmeniškesnį, betarpišką ryšį. 

Dalyvės tyrinėjo, kaip refleksiją galima taikyti Programų skyriaus darbe, kaip prasmingai reflektuoti vykdomus renginius, festivalius, programas bei rodomus filmus. Tokie įgūdžiai padeda organizacijai veikti kryptingai, aiškiai įsivertinant savo siekius, veikiančias ir tobulintinas praktikas, padeda tobulėti, atliepti auditorijos poreikius.

Galiausiai dalyvės tyrinėjo, kaip refleksiją galima taikyti edukacinėse veiklose ir nusprendė tai išmėginti praktiškai – suorganizuoti renginį mokymosi ir refleksijos per kiną tema ir į jį pakviesti kitame Kūrybinių jungčių“ projekte, Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“, dalyvaujančius mokytojus.

84 mokytojai iš įvairiausių Lietuvos miestų (net Klaipėdos!) atvyko į Piotr Domalewski „Aš niekada neverkiu” (2020) filmo peržiūrą ir atliko „Skalvijos” specialiai šiam renginiui sukurtas užduotis, kurios padėjo mokytojams reflektuoti matytą filmą, jį giliau suprasti ir pasimokyti būdų, kaip filmo peržiūras galima taikyti ugdymo procese.  

Atvirumo meno“ dalyvės turėjo unikalią galimybę praktiškai išbandyti įvairius programos metu išmoktus metodus, eksperimentuoti, bei gauti vertingą grįžtamąjį ryšį.

Kokie dalyvių įspūdžiai ir reakcijos?

Atvirumo menas” pranoko lūkesčius. Tai gera galimybė sužinoti KAIP YRA IŠ TIKRŲJŲ: įsivardinti problemas ir aptarti jų sprendimo būdus.“ (Skalvijos“ kino centro vadovė Vilma Levickaitė.)

Atradau, kad galime imtis iniciatyvos, rizikuoti.“

Mąstydami apie sėkmingą renginį su mokytojais, ketiname ir toliau dirbti su jais. Ieškoti naujų formatų, nes supratome, kad galime tai daryti.“