Metodika

Kuo mes remiamės

Mąstantis vizualiai – dizaineris. Tyrinėjantis ir vertinantis faktus bei juos sisteminantis – mokslininkas. Mąstantis garso ir muzikos struktūromis – kompozitorius. Kuriantis veiksmą kūnu ir emocijomis – aktorius. Eksperimentuojantis lingvistika ir žodine komunikacija – rašytojas. Tyrinėjantis vizualinį veiksmą ir medijų mąstyseną – kino kūrėjas. Mąstantis erdvės ir kūno santykiu – architektas. Strategiškai tikrinantis tekstą ir informaciją – žurnalistas.

 

Mūsų kūrėjų bendruomenė daugiabriaunė, o skirtingų kūrybos sričių profesionalai, kuriuos esame įpratę vadinti kuriančiais praktikais, – stiprybė ir unikalumas. Specialius mokymus baigę kūrėjai pasižymi individualiu kūrybiniu braižu ir moka savo žinias bei gebėjimus pritaikyti kurdami mokymosi, kūrybos tyrinėjimo erdves bei procesus.

 

Mūsų taikoma metodika pagrįsta Jungtinėje Karalystėje vykdyta, tarptautinį pripažinimą pelniusia programa „Creative Partnerships, kurioje dalyvavo daugiau nei 1 mln. moksleivių. Šiai programai suteiktas 2011 metų pasaulio švietimo inovacijų susitikimo (angl. World Innovation Summit for Education, WISE) apdovanojimas už reikšmingo poveikio švietimo inovacijos praktiką. Šią metodiką sėkmingai pritaikėme Lietuvos mokyklose vykdytoje „Kūrybinių partnerysčių“ programoje. Vėliau ją ištobulinome įgyvendindami kitas programas su švietimo, ugdymo ir kultūros organizacijomis.

 

Kūrybinė jungtis

Struktūruotą kūrybos procesą, kuriame lygiavertiškai bendradarbiauja mūsų kuriantys praktikai ir programoje dalyvaujančių organizacijų darbuotojai, mes vadiname KŪRYBINE JUNGTIMI. Jos metu kartu su švietimo ar kultūros organizacijomis ieškome kūrybiškų sprendimų iškilusioms problemoms ar iššūkiams, siūlome inovatyvius veikimo būdus, ugdome darbuotojų kompentenciją.

 

 

Pamirškite apie teorines skaidres, bendrinius pavyzdžius, tradicinius mokymus ar kvalifikacijos kėlimo kursus. Individualūs problemos sprendimo būdai ir praktiniai įrankiai konkrečiai organizacijai ir jos iššūkiui išspręsti, dėmesys sąmoningam ir aktyviam visų dalyvavimui pokyčių procesuose. Toks mūsų metodikos unikalumas.

 

Mokyklose – vaikų ir mokytojų, o kultūros organizacijose – darbuotojų kompetencija tobulinama ne teoriškai, o kartu su bendruomene sprendžiant konkrečias problemas ar iššūkius. Organizacijoje sukuriamas jos poreikius ir veiklą atitinkantis mokymosi, kompetencijų ugdymo ir pokyčių įgyvendinimo procesas. Jame lygiaverčiai dalyvauja organizacijos bendruomenė ir KŪRYBINIŲ JUNGČIŲ praktikai.

 

Savo patirtį ir gebėjimus pritaikome konkrečiai situacijai, teorijas paverčiame praktika. Kelis mėnesius besitęsiančiame ir įtraukiančiame procese mokyklos ar kultūros organizacijos nariai su kuriančiais praktikais analizuoja organizacijos veiklą, išsiaiškina ir įvardija iššūkius. Pagal juos nustato konkrečius tikslus, ieško sprendimų, kuria ir išbando praktinius įrankius, procesus, kurie organizacijos veiklai bus naudingi ir vėliau, jau pasibaigus programai.

 

Šios profesinių kompetencijų tobulinimo metodikos paveikumą patvirtina tarptautiniai tyrimai apie efektyviausius darbuotojų mokymosi būdus bei KŪRYBINIŲ JUNGČIŲ atlikti tyrimai Lietuvoje ir kitose šalyse.

 

Europos Komisijos publikuotose rekomendacijose teigiama, kad ši metodika ne tik sukuria naujas kompetencijas, sampratas ir išteklius, bet ir įtvirtina naujus organizacijos veikimo būdus.