Pavyzdžiai kultūros organizacijoms

COOKIE TRUCK: PANEVĖŽIO APSKRITIES GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS ISTORIJA

Kaip įtraukiai savo bibliotekos lankytojus mokyti medijų ir informacinio raštingumo ir padėti jiems jaustis saugiai internete?

Plačiau

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRO ISTORIJA

Kaip dirbti kartu? Kaip geriau pažinti savo auditoriją?

Plačiau

PAŽAISLIO MUZIKOS FESTIVALIO ISTORIJA

Kas trukdo organizacijai veikti sklandžiai ir kūrybingai?

Plačiau

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS ISTORIJA

Kaip kurti visiems aiškius, aktualius organizacijos augimo planus ir juos pasiekti?

Plačiau

MENŲ SPAUSTUVĖS ISTORIJA

Kaip sukurti sistemą, kuri padėtų kryptingai tyrinėti ir reflektuoti organizacijos veiklos procesus?

Plačiau

„SKALVIJOS” KINO CENTRO ISTORIJA

„Skalvijos“ kino centro komandai trūksta žinių apie refleksiją, kaip įrankį, kuris galėtų pagilinti ir pagerinti tiek vidinę organizacijos veiklą, tiek …

Plačiau

PANEVĖŽIO APSKRITIES GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS ISTORIJA

Kaip siekti paslaugų kokybės gerinimo ir įgyvendinti su tuo susijusius ilgalaikius, gilius pokyčius?

Plačiau

LIETUVOS NACIONALINIO MUZIEJAUS ISTORIJA

Muziejus sudarytas iš skirtingų padalinių ir skyrių. Dalis jų tiesiogiai su lankytojais nedirba. Kaip pamatyti bendrą muziejaus viziją ir susitelkti …

Plačiau

MUZIEJAUS „DINGĘS ŠTETLAS“ ISTORIJA

Kaip įsijausti į būsimų lankytojų poreikius? Kaip suprasti, kas lankytojus sujaudintų ir skatintų susimąstyti? Kaip sukurti įtaigią ir įtraukiančią lankytojo …

Plačiau