MENŲ SPAUSTUVĖS ISTORIJAVieta

Menų spaustuvė

Laikotarpis

2021 m. birželis – spalis

Projekto komanda
  • KŪRYBINIŲ JUNGČIŲ kuriančios praktikės: vizualiojo meno kūrėja, fotografė Austėja Tavoraitė ir psichoterapeutė Radvilė Šumilė;
  • 9 Menų spaustuvės darbuotojai.
Iššūkis

Sukurti sistemą, kuri padėtų kryptingai tyrinėti ir reflektuoti organizacijos veiklos procesus.

Kėlėme tikslus
  • Su kuriančių praktikių pagalba išmėginti „Kūrybinių jungčių“ sukurtą diagnostikos įrankį „Kūrybingos organizacijos žemėlapį”, juo remiantis nuodugniai tyrinėti savo organizaciją, įsivardyti aktualius iššūkius.
  • Sukurti ir praktiškai išbandyti organizacijos veiklos tyrinėjimo bei refleksijos priemones, būdus, kuriuos dalyviai galėtų sistemingai taikyti savo kasdienėje veikloje.
  • Kurti auditorijos ir bendruomenės tyrinėjimo metodus, kurie padėtų geriau ir giliau pažinti šias grupes, kurti joms aktualų turinį.
  • Sukurti nuolat augantį archyvą, kuriame būtų kaupiami auditorijų grįžtamojo ryšio duomenys bei jų analizė.
Ieškojome sprendimo

Kad geriau suprastų ir patyrinėtų savo organizacijos veiklą dalyviai grupėse atlikdavo namų darbus, tyrinėdavo sau aktualias temas, o sesijų pradžioje vieni su kitais pasidalindavo tyrinėjimo rezultatais. 

Pirmiausia, dalyviai tyrinėjo kitas organizacijas (nebūtinai Lietuvos), kurios savo struktūra, vykdoma komunikacija ir veikla yra panašios į Menų spaustuvę. Paradoksaliai, kitų tyrinėjimas leido geriau pažinti save, aiškiau suvokti savo veiklos kontekstą ir aspektus, kuriuos norėtųsi tobulinti. Pavyzdžiui, gilinti ryšį su Menų spaustuvės patalpose dirbančiomis kitomis organizacijomis, burti jų bendruomenę. Kitose sesijose ties šia tema buvo dirbama giliau, buvo mąstomi ir gryninami konkretūs būdai ir veiklos, padedančios šiuos ryšius stiprinti.

Projekto metu dalyviai gilinosi ir į komandos bei asmeninius tobulėjimo poreikius – apgalvojo ir sudarė konkretų mokymų sąrašą, kuris padėtų tobulėti profesiškai. Turint sąrašą su konkrečiais mokymais, jų datomis, kainomis, tapo daug lengviau apčiuopti, kaip galima realiai judėti link pozityvių pokyčių.

Išmokome, supratome, sukūrėme

Visos proceso metu dalyviai nuodugniai fiksavo sesijų metų išgrynintas įžvalgas, išsikeltus iššūkius. Galiausiai atsirado archyvas, kuris liko visiems prieinamas ir programai pasibaigus. Jis veikia kaip kelrodis tolesniam organizacijos tobulėjimui.

Nuolat naudojama tokia pati pamatinė sesijų struktūra – namų darbų pristatymas, aptarimas, grįžtamasis ryšys, refleksija – su įterptomis skirtingomis kūrybinėmis užduotimis leido dalyviams gerai įgusti taikyti jiems pasiteisinusią susitikimų struktūrą, kurie galės savarankiškai taikyti ir ateityje.

Kokie dalyvių įspūdžiai ir reakcijos?

„Labai laisvai pradėjome kalbėti apie problemas.“

„Užsiauginome raumenis ant kojų ir pradėjom pačios daryti, be išorinės pagalbos.“

„Iš refleksijos gimsta veiksmai.“

„Programa privertė analizuoti.“