Partneriai

Finansuoja

 

Esame tarp 17-kos Lietuvos kultūros organizacijų, kurių veiklą 2022–2024 metais finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

 

Partneriai

 

„EDU Vilnius” padeda mums įgyvendinti programą „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje” Vilniaus mokyklose.

Kartu su „Tūkstantmečio mokyklų“ programa, kuri yra finansuojama Europos Sąjungos NextGenerationEU lėšomis, įgyvendiname programą „Tyrinėjimo menas: partnerystė giliam mokymuisi“. „Tūkstantmečio mokyklų“ programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

 

 

2020-2023 metais drauge su Aktyvių piliečių fondu, finansuojamu EEE finansinio mechanizmo lėšomis, įgyvendiname mokykloms skirtą programą „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje”.

 

 

 

 

 

Remiami Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomo Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto 12-koje mokyklų visuose Lietuvos regionuose 2021-2022 mokslo metais įgyvendinome programą „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje”.

 

 

Su Britų Taryba Lietuvoje mus jungia ilgametė partnerystė. Britų taryba suteikė impulsą ir 2016-2022 metais kryptingai rėmė vaikų ir jaunimo dienos centrams skirtą programą „Ryšio kūrimas” bei 2022 metais vykdytą bibliotekų programą „Atrastos istorijos”. Šiuo metu drauge su Britų tarybą įgyvendiname programą „Dialogų bendruomenės”.

 

 

Kūrybiškumo ugdymo patirties semiamės iš organizacijos „Nimble Fish“, bendraminčių iš Jungtinės Karalystės. Jie jau daugelį metų sėkmingai įgyvendina kūryba ir įvairiomis meno formomis pagrįstas partnerystes su mokyklomis ir kultūros organizacijomis.

 

 

Buvome „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ vykdomų kultūrinių pokyčių programų Kauno regione daugiamečiai partneriai.

 

Su menininkų asociacija „Žuvies akis” bendradarbiaujame įgyvendindami programas Klaipėdos mieste ir rajone.

 

 

Mūsų bendraminčiai – Žinių ekonomikos forumas, su jais bendradarbiaujame kurdami ir įgyvendindami programas švietimo srityse.

 

 

 

Su šia švedų organizacija, palaikančia demokratijos procesus bei žmogaus teises Rytų Europos, Pietų Amerikos, Šiaurės Afrikos šalyse, rengiame pilietinius aktyvistus stiprinančius projektus.