Leidiniai

Leidiniai

KŪRYBINIŲ JUNGČIŲ programų patirtimi paremti leidiniai:

 

1. „RYŠIO KŪRIMAS. Gerosios nuotolinio darbo praktikos dirbant su vaikais ir jaunimu” (2021).

Dienos centrų ir kitų organizacijų darbuotojams, savanoriams ir edukatoriams, dirbantiems su vaikais ir jaunais žmonėmis nuotoliniu būdu skirtas leidinys. Visi metodai ir įrankiai buvo taikomi dirbant su vaikais iš sudėtingesnės socialinės aplinkos ir yra lengvai pritaikomi įvairioms vaikų ir jaunimo amžiaus grupėms.

 

2. „Atsiverti naujai auditorijai, taikant dizaino modelį” (2021).

Šiaulių dailės galerijos patirtimi „Atvirumo meno” programoje paremtas lankstinukas visiems, norinties išmėginti dizaino modelį sprendžiant aktualius klausimus.

 

3. „TYRINĖJIMO MENAS VILNIUJE. Rekomendacijos ugdantiems penktokus” (2021).

„Tyrinėjimo menas” programos patirtimi parengtos gairės visiems ugdytojams, norintiems kurti gilesnius mokymosi procesus penktų klasių mokiniams ir norintiems spręsti darbo su penktokų ar naujai suformuotos klasės problemomis ir iššūkiais.