Leidiniai

Leidiniai

KŪRYBINIŲ JUNGČIŲ programų patirtimi paremti leidiniai:

„Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje. Metodai ir strategijos” (2023)

Leidinys visiems, kas nori įsigilinti ir pasisemti įkvėpimo, kaip kurti visą mokyklos bendruomenę įtraukiantį, besimokančiųjų poreikius atliepiantį, svarbiausias kompetencijas ugdantį mokymo(si) procesą.

Leidinys yra paremtas nuo 2016 metų asociacijos „Kūrybinės jungtys“ įgyvendinamos mokykloms skirtos programos „Tyrinėjimo menas“ patirtimi bei joje dalyvavusių mokyklų sėkmės istorijomis.

Mokymasis miesto erdvėse. Strategijos” (2023)

Leidinys visiems, kurie domisi kaip į ugdymo procesą prasmingai įtraukti miesto erdves ir įvairias organizacijas.

Leidinys paremtas šešių Vilniaus mokyklų, kurios 2022-2023 metais dalyvavo programoje „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ patirtimi.

Programą įgyvendino asociacija „Kūrybinės jungtys” drauge su EDU Vilnius.

„ATRASTOS ISTORIJOS. Kaip (bibliotekoms) pritraukti naujas auditorijas? Praktiniai patarimai” (2023).

Atrastos istorijos“ programos patirtimi paremtas leidinys, skirtas visiems, norintiems susipažinti ir praktiškai išbandyti žingsnius, padėsiančius tapti bendruomenei aktualia, atvira ir įdomia kultūros organizacija. 

„Tyrinėjimo menas: KAIP SURASTI SAVO KELIĄ MOKYMO(SI) PROCESE” (2022)

Tyrinėjimo menas” programos patirtimi paremtas metodinis leidinys, skirtas padėti mokytojams ir kitiems švietimo profesionalams, susipažinti su kūrybingais ugdymo metodais, spęsti realius mokymo(si) iššūkius, tokius kaip motyvacijos trūkūmas, nuovargis, tarpusavio nesusikalbėjims, mokinių nenoras mokytis ir kt. 

„MOKYMASIS UŽ KLASĖS RIBŲ. Praktinės rekomendacijos” (2022)

Bendradarbiaujant su EDU Vilnius ir Vilniaus miesto savivaldybe šešiose Vilniaus mokyklose 2021-2022 mokslo metais įgyvendintos „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ programos patirtimi parengtos praktinės rekomendacijos visiems, kurie domisi kūrybiniais ugdymo metodais ir kaip į įtraukaus ugdymo procesus įtraukti netradicines erdves.

„ATVIRUMO MENAS. Atviri sau ir pasauliui”. Programos gairės (2022).

Kultūros organizacijoms skirtos programos „Atvirumo menas” gairės. 

„Tyrinėjimo menas”. Programos gairės (2022).

Mokykloms skirtos programos „Tyrinėjimo menas” gairės. 

„RYŠIO KŪRIMAS. Gerosios nuotolinio darbo praktikos dirbant su vaikais ir jaunimu” (2021)

Dienos centrų ir kitų organizacijų darbuotojams, savanoriams ir edukatoriams, dirbantiems su vaikais ir jaunais žmonėmis nuotoliniu būdu skirtas leidinys. Visi metodai ir įrankiai buvo taikomi dirbant su vaikais iš sudėtingesnės socialinės aplinkos ir yra lengvai pritaikomi įvairioms vaikų ir jaunimo amžiaus grupėms.

„Atsiverti naujai auditorijai, taikant dizaino mąstymo modelį” (2021)

Šiaulių dailės galerijos patirtimi „Atvirumo meno” programoje paremtas lankstinukas visiems, norinties išmėginti dizaino modelį sprendžiant aktualius klausimus.

„TYRINĖJIMO MENAS VILNIUJE. Rekomendacijos ugdantiems penktokus” (2021)

„Tyrinėjimo menas” programos patirtimi parengtos gairės visiems ugdytojams, norintiems kurti gilesnius mokymosi procesus penktų klasių mokiniams ir norintiems spręsti darbo su penktokų ar naujai suformuotos klasės problemomis ir iššūkiais.