Kūrėjams, norintiems prisijungti

Mokymų programa

Kūrybiško mokymosi fasilitavimo pagrindai.

Kviečiame

Įvairių sričių kūrėjus, ketinančius prisijungti prie ,,Kūrybinių jungčių“ bendruomenės, stiprinti savo edukacinius įgūdžius.

Kodėl verta
  • Įgysite žinių ir įgūdžių, reikalingų kuriant mokymosi ir kūrybos erdves kitiems;
  • Sužinosite, kaip savo profesinius gebėjimus ir patirtį pritaikyti siekiant pokyčių ugdymo ir kultūros organizacijose.
Ką tyrinėsime
  • Savo kūrybingumą ir kūrybinį braižą;
  • Kūrybingumo sampratą ugdymo kontekste (5 kūrybiško mokymosi įpročių modelį);
  • Kūrybiško mokymosi principus ir metodus;
  • Mokymosi XXI amžiuje ypatumus;
  • Kuriančio praktiko kaip mokymosi, kūrybos, pokyčių fasilitatoriaus vaidmenį;
  • Mokymosi ir kūrybos, refleksijos procesų dizainą, poveikio matavimą;
  • „Kūrybinės jungties“ metodiką, mūsų vykdomų programų tikslus, principus, pavyzdžius.
484x484-2-9
Kaip vyksta mokymai

3 dienų mokymai vyksta kasmet rugpjūčio mėnesio pabaigoje. Juose dalyvauja kūrėjai, įveikę kasmetinę bendruomenės narių atranką.

 

Mokymai labai intensyvūs, kviečiantys išbandyti įvairius kūrybiško mokymosi procesus, daug reflektuoti apie savo patirtį juose, tyrinėti savo kūrybingumą, kurti kartu su kitais, išbandyti save kaip kūrybiško mokymosi fasilitatorius.

 

Šie mokymai padės įvertinti savo galimybes kurti kūrybos ir mokymosi erdves kitiems, suprasti, ar norite pabandyti dalį savo profesinės veiklos skirti edukacinei veiklai. Įgytą patirtį galėsite pritaikyti įvairiose situacijose, vesdami ir kurdami kūrybos ir mokymosi procesą kitiems.

 

Mokymai vyksta Vilniaus rajone. Dalyvio mokestis 140 EUR. Atvykstantiems iš toliau nei 100 km taikysime nuolaidą.

 

Po mokymų, įsitikinę, kad kuriančio praktiko vaidmuo jums tinkamas, turite pakankamai kompetencijos ir patirties, supažindinsime su galimybėmis dalyvauti mūsų programose.

Ką sako dalyviai?

 

 

 

 

„Kirba noras sužinoti, „kas toliau?”, norisi pritaikyti gautas žinias praktiškai, prisidėti prie pokyčių.“

 

„Mane įkvepia bendradarbiavimas su skirtingų patirčių ir sričių kūrėjais.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Motyvuoja ir įkvepia naujas požiūris į mokymą ir mokymąsi, išgirstos istorijos, kitų patirtys ir žinios.“