BENDRO TIKSLO SVARBA: Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinė mokyklaVieta

Bezdonių Saulėtekio“ pagrindinė mokykla

Laikotarpis

2021 m. spalis – 2022 m. balandis

Projekto komanda

11 skirtingų dalykų mokytojų, 10 6-tos ir 10 7-tos klasės moksleivių,

KŪRYBINIŲ JUNGČIŲ praktikės: bendruomenių fasilitatorė Stefanija Paulauskaitė ir vizualinio mąstymo praktikė, fasilitatorė, laipiojimo instruktorė Aušrinė Balkaitytė.

Moksleivių iššūkiai

Kaip bendras tikslas gali plėsti mūsų vaizduotės ribas?

Mokytojų ir administracijos iššūkiai

Kaip kurti šiuolaikiniams mokiniams aktualų ugdymo procesą?
Kaip kurti tiek mokiniams, tiek mokytojams įdomias ir įtraukiančias pamokas?
Kaip mokymuisi išnaudoti įvarias, už mokyklos ar miestelio ribų esančias erdves?

 

Projekto metu siekėme

Pažadinti mokinių kūrybingumą, išlaisvinti vaizduotę, paskatinti mokytis ne tradiciniais metodais, atrasti mokymosi galimybes už mokyklos ribų. 

Siekiant bendro tikslo stiprinti mokinių bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžius, o šio tikslo pasiekus, realiai parodyti, kad susivienijus galima praktiškai išpildyti savo idėjas, aktyviai vykdyti pokyčius mokykloje.

Mokytojams sukurti saugią erdvę, kurioje jie galėtų reguliariai susitikti, dalintis iššūkiais ir pasiekimais, stiprinti tarpusavio ryšius.

Kurti ugdymo procesus, kurie stiprintų mokinių motyvaciją tyrinėti, klausinėti, savarankiškai mąstyti, geriau įtrauktų specialius poreikius turinčius vaikus.

Kuo daugiau mokyti(s) kitose erdvėse, už mokyklos ribų, reflektuoti, kokią įtaką tai daro mokymo(si) kokybei.

Kaip mokiniai ugdė XXI a. gebėjimus?

Mokiniai drauge su kuriančia praktike kūrė sienos meno kūrinį – mokymosi sieną mokyklos foje. Bendras tikslas tapo puikia priemone ugdyti bendradarbiavimo įgūdžius, o susidūrus su sunkumais drauge ieškoti būdų, kaip susikalbėti, dirbti drauge ir toliau nuosekliai siekti bendro rezultato. 

Mokiniai tik dvi sesjijas turėjo jiems įprastose klasėse, visą kitą laiką mokėsi kitose erdvėse tiek mokykloje (aktų salėje, foje, koridoriuose), tiek už jos ribų (Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Menų spaustuvėje”, Montis Magia” laipiojimo salėje, Užupio meno inkubatoriuje, Open gallery”). Tai leido atidžiau tyrinėti savo aplinką, atrasti naujas erdves, patyriminių sesijų metu mokytis kitaip.

Kaip mokytojai tyrinėjo naujus mokymosi metodus?

Mokytojai savo kompetencijas ugdyti svarbiausius XXI amžiaus gebėjimus lavino suburtame „Mokytojų klube“.

Sesijų metu susipažino su įvairiasis kūrybingais ugdymo metodais, kurie pagal poreikį yra lengvai pritaikomi skirtingoms pamokoms ir situacijoms. Šiuos metodus praktiškai išbandė pamokų metu su mokiniais, pagal patirtį tobulino, keitė ir galiausiai sudėjo į vieną metodų rinkinį pavadinimu „Mokomės bendruomenėje”. Tokiu būdu patirtys liko užfiksuotos ir prieinamos visai mokyklos bendruomenei.

Su mokytojais dirbusi kurianti praktikė sąmoningai stengėsi juos išvesti iš komforto zonos. Išvykų metu mokytojai nuolatos pakliūdavo į jiems neįprastas aplinkas, o mokykloje turėdavo atlikdavo užduotis, kurios būdavo keistos, neįprastos, gal kartais net neaiškios. Tai skatino mokyotojus nebijoti nežinomybės, išmokti improvizuoti, drąsiai bandyti, aiškintis, kalbėti ar kartais net kvestionuoti veiklų prasmę, ieškoti sau aktualių potyrių.

Kokie dalyvių įspūdžiai ir reakcijos?

„Įgavau drąsos veikti kitaip, kūrybiškai, bendradarbiaujant.”

„Atsirado tarsi naujas kvėpavimas, grįžo noras kurti ir tobulėti.”