HELP LIGHT: Vilniaus „Senvagės“ gimnazijaVieta

Vilniaus „Senvagės“ gimnazija

Laikotarpis

2020 m. spalis – 2021 m. balandis

Projekto komanda

12 įvairių dalykų mokytojų ir 25 5-tos klasės moksleiviai,

KŪRYBINIŲ JUNGČIŲ praktikai: aktorė Marija Korenkaitė ir Arvydas Grišinas

Moksleivių iššūkiai

Kaip bendras tikslas gali padėti suvienyti klasę?

Mokytojų ir administracijos iššūkiai

Kaip kurti įdomias ir įtraukias pamokas, kūrybiškiau žvelgti į mokymo procesą?
Kaip stiprinti ir ugdyti komunikacijos įgudžius, ypač mokant nuotoliu?

Projekto metu siekėme

per įvairias grupines užduotis ugdyti mokinių bendradarbiavimo įgūdžius, padėti mokiniams geriau pažinti vieniems kitus, kurti draugišką ir komandišką klasę, kurioje mokiniai jaustųsi saugūs tyrinėti ir mokytis;

per įvairias kūrybines užduotis, žaidimus įtraukti mokinius į kūrybingo, giluminio mokymosi procesą. Kitaip tariant, ugdyti vaikų kūrybingumą, vaizduotę, laisvą, individualų mąstymą;

drauge susikūrus bendras elgesio taisykles ir jų laikantis, suvaldyti pamokų metu vyraujantį ir mokymuisi trukdantį triukšmą;

analizuojant sąlygas sėkmingam bendravimui, ugdyti mokytojų komunikacijos įgūdžius, ypač mokant nuotoliniu būdu, bei padėti mokytojams kurti mokinius įtraukiančias, įdomias pamokas, kūrybiškai pažvelgti į mokymo procesą. 

Kaip mokiniai ugdė XXI a. gebėjimus?

Mokiniai, drauge su Kūrybinių jungčių kuriančiais praktikais įkūrė paramos fondą HELP LIGHT, skirtą paremti „Tautmilės” prieglaudėlės augintinius.

Įkūrus fondą, vaikai fotografavo autorines raides virtualiam gyvūnų paramos fondo plakatui, kūrė tekstus. Pagal „Tautmilės” prieglaudėlės savanorės pasakojimus, mobiliąja programėle „My talking Pet” įgarsino prieglaudos gyvūnų, ieškančių namų, nuotraukas, taip ragindami žmones suteikti prieglaudos gyvūnėliams namus.

Bendras tikslas skatino mokinius dirbti drauge, artimiau susipažinti, nuodugniai vykdyti projektą ir siekti užsibrėžto tikslo. Sėkmingai surinkta parama „Tautmilės” prieglaudėlei leido mokiniams pajusti, jog jie gali daryti apčiuopiamą pozityvią įtaką savo bendruomenei, susitelkę padėti kitiems. 

Projektą vainikavo išvyka į „Tautmilės” prieglaudėlę, kur buvo perduotos mokinių surinktas paramos fondas, mokiniai susipažino su prieglaudoje gyvenančiais gyvūnais, bendravo su prieglaudos darbuotoja, filmavo ir fotografavo savo įspūdžius.

Kaip mokytojai tyrinėjo naujus mokymosi metodus?

Mokytojai savo kompetencijas ugdyti svarbiausius XXI amžiaus gebėjimus gilino suburtame „Mokytojų klube“. Tai tapo erdve, kurioje mokytojai galėjo dalintis savo įtraukaus mokymo priemonėmis, patirtimis, mokytis vieni iš kitų, dalintis atsiradusiais iššūkiais ir tiesiog pabendrauti. Tai, mokant nuotoliniu būdu ir gyvai nesimatant, tapo vertinga patirtimi stiprinančia bendrystę, komandos jausmą, glaudesnį ryšį tarp mokytojų.

Projekto metu skirta dėmesio naujų virtualių platformų, kurios galėtų palengvinti bei paįvairinti nuotolinį mokymą bei bendradarbiavimą paieškai bei įgudimui jomis naudotis.

Mokytojai išmėgino darbo kartu, grupėse, individualiai, namų darbų, eksperimentavimo, improvizacijos formatus. Proceso metu mokytojai buvo raginami atidžiai stebėti įvairius patyrimo procesus, juos vertinti naudojant refleksiją.

Kokie mokinių įspūdžiai ir reakcijos?