HELP LIGHT: Vilniaus „Senvagės“ gimnazijaVieta

Vilniaus „Senvagės“ gimnazija

Laikotarpis

2020 m. spalis – 2021 m. balandis

Projekto komanda

12 skirtingų dalykų mokytojų ir 25 5-tos klasės moksleiviai,

KŪRYBINIŲ JUNGČIŲ praktikai: aktorė Marija Korenkaitė ir Arvydas Grišinas

Moksleivių iššūkiai

Kaip bendras tikslas gali padėti suvienyti klasę?

Mokytojų ir administracijos iššūkiai

Kaip kurti įdomias ir įtraukias pamokas, kūrybiškiau žvelgti į mokymo procesą?
Kaip stiprinti ir ugdyti komunikacijos įgudžius, ypač mokant nuotoliniu būdu?

 

Projekto metu siekėme

per įvairias grupines užduotis ugdyti mokinių bendradarbiavimo įgūdžius, padėti mokiniams geriau pažinti vieniems kitus, kurti draugišką ir vieningą klasę, kurioje mokiniai jaustųsi saugūs tyrinėti ir mokytis;

per įvarias kūrybines užduotis, žaidimus įtraukti mokinius į kūrybingo giluminio mokymosi procesą. Kitaip tariant, ugdyti vaikų kūrybingumą, vaizduotę, laisvą individualų mąstymą;

drauge susikūrus bendras elgesio taisykles ir jų laikantis suvaldyti pamokų metu vyraujantį ir mokymuisi trukdantį triukšmą;

analizuojant sėkmingo bendravimo sąlygas, ugdyti mokytojų komunikacijos įgūdžius, ypač mokant nuotoliniu būdu, bei padėti mokytojams kurti labiau įtraukiančias mokinius pamokas, kūrybiškai pažvelgti į mokymo procesą.

Kaip mokiniai ugdė XXI a. gebėjimus?

Mokiniai, drauge su „Kūrybinių jungčių” kuriančiais praktikais įkūrė paramos fondą HELP LIGHT, skirtą paremti „Tautmilės” prieglaudėlės augintinius.

Įkūrus fondą, vaikai fotografavo autorines raides virtualiam gyvūnų paramos fondo plakatui, kūrė tekstus. Pagal „Tautmilės” prieglaudėlės savanorės pasakojimus mobiliąja programėle „My talking Pet” įgarsino prieglaudos gyvūnų, ieškančių namų, nuotraukas, taip ragindami žmones suteikti prieglaudos gyvūnėliams namus.

Bendras tiklas skatino mokinius dirbti drauge, artimiau susipažinti, nuodugniai vykdyti projektą ir siekti užsibrėžto tikslo. Sėkmingai surinkta parama „Tautmilės” prieglaudėlei leido mokiniams pajusti, jog jie turi realią pozityvią įtaką savo bendruomenei, susitelkę gali padėti kitiems.

Projektą vainikavo išvyka į „Tautmilės” prieglaudėlę, kur buvo perduotas mokinių surinktas paramos fondas, mokiniai susipažino su prieglaudoje gyvenančiais gyvūnais, bendravo su prieglaudos darbuotoja, filmavo ir fotografavo prieglaudėlę, dalinosi savo įspūdžiais.

Kaip mokytojai tyrinėjo naujus mokymosi metodus?

Mokytojai savo kompetencijas ugdyti svarbiausius XXI amžiaus gebėjimus lavino suburtame „Mokytojų klube“. Tai tapo erdve, kurioje mokytojai galėjo dalintis savo įtraukaus mokymo priemonėmis, patirtimis, mokytis vieni iš kitų, dalintis atsiradusiais iššūkiais ir tiesiog pabendrauti. Tai, mokant nuotoliniu būdu ir gyvai nesimatant, tapo vertinga patirtimi, stiprinančia bendrystę, komandos jausmą, glaudesnį ryšį tarp mokytojų.

Projekto metu skirta dėmesio naujųvirtualių platformų, kurios galėtų palengvinti bei paįvairinti nuotolinį mokymą bei bendradarbiavimą, paieškai bei įgudimui jomis naudotis.

Mokytojai išmėgino darbo, grupėse, individualiai, namų darbų, eksperimentavimo, improvizacijos formatus. Proceso metu mokytojai buvo raginami atidžiai stebėti įvairius patyrimo procesus, juos vertinti naudojant refleksiją.

Kokie mokinių įspūdžiai ir reakcijos?