MOKOMĖS BENDRUOMENĖJE: 2021-2022 mokslo metaiVieta

2021-2022 moklo metais „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje” projekte dalyvavo 29 mokyklos iš visų Lietuvos apskričių.

Laikotarpis

2021 m. spalis – 2022 m. balandis

Projekto komanda

413 mokytojų, 706 mokiniai ir 38 KŪRYBINIŲ JUNGČIŲ kuriantys praktikai.

Kuriantys praktikai

Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ pamatas – nuoseklus mokyklų ir kūrybos profesionalų bendradarbiavimas.

Dirbdami partnerystėje su mokytojais ir mokiniais, kūrėjai ne teoriškai, bet per praktiką perduoda tiek gebėjimą kūrybingai, kritiškai mąstyti, tiek savo, kaip konkrečios srities profesionalo žinias, kasdienėje veikloje taikomas kompetencijas. Taip pat padeda kurti ir taikyti naujus, įtraukaus, gilaus mokymosi procesus bei metodus, kurie padėtų lengviau ir giliau mokytis dalykų turinį tuo pačiu ugdant esmines kompetencijas.

PAMĄSTYMAI MOKYKLOS KORIDORIUOSE – POVILAS ŠIMONIS
Chemijos mokslų daktaro, „Kūrybinių jungčių” kuriančio praktiko Povilo Šimono pamąstymai apie tai, kodėl ryžosi dalyvauti „Tyrinėjimo meno” programoje, kokie yra tradicinio mokymosi ir švietimo sistemos trūkumai, kuo itin svarbus kūrybingumas ir kaip mokytis giliai bei visą gyvenimą.
PAMĄSTYMAI MOKYKLOS KORIDORIUOSE – RŪTA DANYTĖ
Rūta Danytė, dizainerė, kurianti praktikė apie tai kaip atėjo į „Kūrybines jungtis”, kaip projekto metu mokėsi iš iššūkių, kaip ieškojo balanso nusistovėjusiose mokyklų sistemose bei kaip refleksija padeda susidoroti tiek su vidiniu, tiek su išoriniu chaosu.
Mokytojų klubas

Mokytojų klube mokytojai kūrybinių sesijų metu, bendradarbiaudami su kuriančiais praktikais, praktiškai sprendžia sau aktualius iššūkius bei gilina savo, kaip ugdytojų kompetencijas.

Pavyzdžiui, Programoje dalyvavę Klaipėdos rajono Ketvergių pagrindinės mokyklos mokytojai mokėsi glaudžiai bendradarbiaudami su mokiniais –  rengė mokinių mokslinę konferenciją „Mažosios Lietuvos istorijos ir kultūros paveldas ugdymo procese“.

Dalyviams buvo svarbu aktualizuoti vietinę istoriją, ją atgaivinti. Ruošiantis konferencijai mokiniai rinko medžiagą tyrinėdami visą miestelį, imdami interviu iš vietinių, ieškodami gyvų pasakojimų. Tokiu būdu į konferenciją įsitraukė ne tik mokyklos bendruomenė, bet visas miestelis.

PAMĄSTYMAI MOKYKLOS KORIDORIUOSE – GINTARĖ KAZAKEVIČIENĖ
Teatrologei, kuriančiai praktikai Gintarei Kazakevičienei buvimas „Kūrybinių jungčių” bendruomenės dalimi itin svarbus siekiant pokyčių švietimo sistemoje bei įgyvendinant mokykloms aktualius projektus. Pamąstymai apie tai kaip kurti mokyklos bendruomenę stiprinančias veiklas, bei kūrybinių sesijų metu geriau pažinti save ir kitus.

Programos metu mokytojai prakitškai išbando įvairius kūrybingo ugdymo metodus, kuriuos vėliau, savarankiškai gali taikyti pamokų metu. Vilniaus Žemynos gimnazijos mokytojai drauge su kuriančiu praktiku, chemijos mokslų daktaru Povilu Šimoniu kūrybinių sesijų metu ieškojo būdų ir kūrė metodus, kaip kūrybingai spręsti mokytojams aktualius iššūkius.

Vienas iš pasiteisinusių būdų – erdvės pakeitimas. Mokytojai ruoštis pamokai apie Kristijono Donelaičio Metus” iškeliavo į itin netikėtą erdvę – braziliško kovos meno capoeira klubą Vilniuje. Nauja aplinka leido į mokomą turinį pažiūrėti kitaip, kūrybingai, bendradarbiaujant kurti įtraukios pamokos planą.

Mokinių tyrinėjimo projektas

Mokinių tyrinėjimo projektas – „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje” programos dalis, kūrybiškas tyrinėjimo procesas, kurio metu, bendradarbiaujant kuriančiam praktikui, mokiniams ir mokytojams, integruojamas bendrųjų dalykų mokymasis ir kūrybingumo bei kritinio mąstymo ugdymas. Mokiniai sau įdomia kūrybine forma sprendžia sau aktualius klausimus ar iššūkius.

Vienas iš kertinių programos klausimų – kokiais būdais galime ugdyti XXI amžiaus žmogų? Programoje Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ dalyvavę Vilniaus Senvagės gimnazijos penktokai parodė, kad itin svarbu mokinius įgalinti patiems spręsti tiek mažas, tiek dideles problemas, pasitikėti jų jėgomi. Drauge su  kuriančia praktike, dizainere Rūta Danyte mokiniai tapo ne tik mokyklos, bet visos planetos Žemės galbėtojais – ėmėsi aktualių miesto ir globalių problemų ir kūrė išradimus, kurie padėtų spręsti problemas žmogui, mokyklai, miestui ir planetai. Susistikę su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais diskutavo, kokios problemos yra aktualios miestui ir kartu mąstė, kaip jas būtų galima spręsti.

Sprendžiant kitų problemas po truputį ėmė spręstis ir savi sunkumai.

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokiniai drauge su kuriančiu praktiku, režisieriumi Tomu Jašinsku  kūrybinių sesiju metu mąstė, apie savo santykį miestu, apie, tai ką gali jam duoti, kaip prisidėti prie miesto augimo ir teigiamo kismo. 

Tokios savęs ir aplinkos refleksijos padėjo giliau pažinti save, savo poreikius, formuoti ir reikšti asmenines nuomones, o atidus aplinkos stebėjimas ugdė gebėjimą atidžiai ir kritiškai vertinti informaciją, nepriimti jos kaip savaime duotos ir nekeičiamos.

PAMĄSTYMAI MOKYKLOS KORIDORIUOSE – TOMAS JAŠINSKAS
Tomo Jašinsko, aktoriaus, režisieriaus, kuriančio praktiko pamąstymai apie kūrybinio proceso svarbą, apie tai, kaip kritinis mąstymas padeda auginti sąmoningą, savimi pasitikinčią kartą.
PAMĄSTYMAI MOKYKLOS KORIDORIUOSE – INGA NORKŪNIENĖ
Inga Norkūnienė, meno edukatorė, kurianti praktikė apie savo patritį dirbant su įvairiausiomis mokyklomis, kaip kovoti su mokinių demotyvacija ir bendradariaujant surasti mokymosi ir kūrybos džiaugsmą.

Kauno Rokų gimnazijoje po ištęstinio mokymosi nuotoliu, mokiniams po truputį grįžus atgal į klases, ėmė ryškėti nuotolinio ugdymo pasekmės. Tai ypač pasijautė mokinių emocinėje sveikatoje, gebėjime būti su kitais klasiokais, bendrauti ir bendradarbiauti. 

Šią problemą dalyviai sprendė „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ programos metu. Vykdami į kultūrines organizacijas, kūrybinių sesijų metu dalyviai aktyviai bendradarbiavo, ieškojo būdų, kaip stiprinti tarpusavio ryšius, vienas kitą geriau pažinti.