NAKTIS MUZIEJUJE: Klaipėdos Liudviko Stulpino ir „Gabijos“ progimnazijosVieta

Klaipėdos Liudviko Stulpino ir „Gabijos“ progimnazijos

Laikotarpis

2020 m. spalis – 2021 m. kovas

Projekto komanda

16 įvairių dalykų mokytojų;

KŪRYBINIŲ JUNGČIŲ praktikai: edukatorė Inga Norkūnienė, aktorius Liudas Vyšniauskas

Mokytojų ir administracijos iššūkiai

Kaip efektyviai pamokų metu taikyti refleksiją?
Kaip sukurti bendradarbiavimu pagrįstus integruotų pamokų modelius bei juos taikyti pamokose?

Projekto metu siekėme

sukurti saugią erdvę, kurioje mokytojai galėtų dalintis savo patirtimis, įžvalgomis, nuomonėmis, tokiu būdu stiprinti mokytojų tarpusavio ryšius, pasitikėjimą vieni kitais, bendradarbiavimo įgudžius;

supažindinti mokytojus su refleksija, padėti ją įtraukti į pamokas, stiprinti savirefleksijos įgūdžius;

vykdant veiklas su kitos mokyklos mokytojais, padėti mokytojams praplėsti savo profesinį ratą, susipažinti ir mokytis iš kolegų gerųjų patirčių.

Kaip mokytojai tyrinėjo naujus mokymosi metodus?

Abiejose mokyklose įkurti „Mokytojų klubai“ skatino mokytojus bendradarbiauti, dalintis gerosiomis mokymo patirtimis, o neformalus darbas kartu stiprino tarpusavio ryšį.

Programos pabaigoje, abiejų mokyklų „Mokytojų klubai“ susitiko virtualioje patirtinėje veikloje „Naktis muziejuje“. Susitikimo metu, kuriantys praktikai vyko į Klaipėdos kultūrų komunikacijų centrą iš kurio virtualiai susijungė su namuose likusiais mokytojais. Su kūrybinių praktikų pagalba mokytojai nuotoliu atidžiai apžiūrėjo tris skirtingas parodas, o, atsispyrę nuo jų, atliko įvairias vaizduotę lavinančias užduotis. Tapo mokslininkais, kurie kūrė pasakojimus apie žmogaus įtaką ekologijai, intriguojančius detektyvus bei teatrinius monologus pagal skirtingus teatrinius žanrus: komediją, dramą, tragediją ir tragikomediją. Kūrybinis darbas drauge skatino mokytojų bendradarbiavimą, kūrybingą, asociatyvų mąstymą.