REPAS – MOKYMOSI METODAS: Visagino ,,Žiburio” progimnazijaVieta

ŽIBURIO progimnazija Visagine

Laikotarpis

2019 m. gruodis – 2020 m. kovas

Projekto komanda

8 skirtingų dalykų mokytojai, 19 devintos klasės ir 1 dešimtos klasės mokinys;

KŪRYBINIŲ JUNGČIŲ praktikai: edukatorius, repo entuziastas Lukas Kulikauskas ir teatro aktorė, edukatorė Viola Klimčiauskaitė

Moksleivių iššūkiai

Kaip iš didelio informacijos kiekio atsirinkti tai, kas svarbu?
Kaip kryptingai lavinti savybes, padėsiančias siekti ateities tikslų?

Mokytojų ir administracijos iššūkiai

Kaip mokymąsi padaryti veiksmingą?
Kaip įgyti atkaklumo, drąsos būti kitokiu, sužadinti smalsumą?
Kaip lavinti gebėjimą kritiškai vertinti įsitvirtinusias normas, praktikas ir darbo procesą bei kurti naujas įtraukiančias ir motyvuojančias veiklas?

Projekto metu siekėme

Padėti mokiniams surasti ir įvertinti metodus, kurie padėtų lengviau mokytis, įsisavinti informaciją, kurti;

daugiau dėmesio skiriant grupinėms užduotims, lavinti mokinių bendradarbiavimo, komunikacijos įgūdžius, atsakomybės už grupės veiklą jausmą, kurti artimesnius, draugiškesnius santykius;

padėti mokytojams pagilinti kritinio mąstymo žinias, kūrybiškumą, kuris, taikomas drauge su akademinėmis žiniomis, paskatintų mokinius ne tik žaisti, bet ir sąmoningai mokytis bei reflektuoti ugdymo proceso metu.